september 17, 2020

Lühidalt: Hiina mõjutustegevus Eestis

Hiina mõjutustegevuse eesmärk on luua Hiinast positiivne kuvand ja tõrjuda igasugust kriitikat.

Suurte Hiina kogukondadega riikides rakendatakse Hiina Kommunistliku Partei hüvanguks mõjutustöö vankri ette Hiina diasporaa, näiteid sellest leiab ka Eesti naaberriikidest Soomest ja Rootsist.

Antud artikkel keskendub välispoliitika tööle, kus Hiina Kommunistliku Partei Keskkommitee Rahvusvaheliste Suhete Osakonnal on tähtis roll suhtluses välisparteidega. Rahvusvaheliste suhete osakond on aktiivselt suhelnud ka Eesti poliitikutega. Hiina mõjutustegevuse uurimiseks Eestis on põhjust, sest kolm endist ministrit töötavad kommunikatsioonibüroos Powerhouse, mis osutab lobiteenust Hiina ettevõttele Huawei. See tahk on varasemalt Hiina välispoliitikast rääkides jäänud suuresti kajastamata, antud artikkel üritab täita seda tühimikku.

Loe lähemalt: Hiina mõjutustegevus Eestis (PDF)

Kuula ka Delfi.ee taskuhäälingu vestlust Frank Jürisega samal teemal: Hiina mõjutustegevus Eestis: kohtumised poliitikutega ning küllakutsed Pekingisse


 

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus algatas 2020. aasta kevadel artiklisarja Hiinast. Antud artikkel on sarjas kolmas. Esimesena ilmus sinoloog ja ida mõtteloo uurijalt Märt LäänemetsaltAkadeemiline koostöö Hiina Rahvavabariigiga: ohud ja ahvatlused“, millele andis tõuke juhtum Tartu Ülikoolis, kus esialgu ei ilmunud juhtkonna survel ülikooli ajakirjas kriitiline artikkel Hiinast, sest kardeti selle negatiivset mõju koostööle Huaweiga. Teise artikli, “Hiina interneti valitsemine ja suveräänsus“, autorid Kadri Kaska ja Maria Tolppa NATO Küberkaitse Kompetensikeskusest selgitavad, kui erinevalt näevad Hiina ja lääneriigid internetti: Hiina käsitleb internetti ennekõike kui inforuumi, mida tuleb kaitsta “riigivõimu õõnestamise, riigi ühtsuse nõrgestamise või riigi au ja huvide kahjustamise eest”, mistõttu tuleb seda riiklikult rangelt korraldada ja kontrollida.

Järgmised sarja artiklid puudutavad intellektuaalomandit, tehnoloogiasiiret, investeeringuid strateegilisse taristusse, Hiina maailmavaadet jne.