detsember 20, 2017

Euroopa heidutusalgatus: Balti riikide kaitsevõime tugevdamine

Eesti kaitsevägi

2017 aasta 12. detsembril kirjutas USA president Donald Trump alla 2018. aasta kaitse-eelarve seadusele (National Defense Authorization Act – NDAA).

NDAA on iga-aastane föderaalne õigusakt, mis määratleb Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi kulutused ja Balti riikidele on see olulise tähtsusega. Euroopa heidutusalgatuse (European Deterrence Initiative – EDI, mis varem oli tuntud kui Euroopa kindlustunde tugevdamise algatus (European Reassurance Initiative – ERI) rahastamise märkimisväärne suurendamine kaitse-eelarves sisaldab 100 miljoni dollari suurust rahastusfondi Eesti, Läti ja Leedu ühishangete toetuseks.

Alates ERI käivitamisest 2014. aastal on Ameerika Ühendriigid roteerinud oma vägesid NATO idatiiva riikides, toetanud olulisi taristu- ja hankeprojekte ning õppuseid. Paralleelselt NATO eelpaigutatud vägede (eFP) siirmisega Balti riikidesse ja Poola 2017 aastal, on EDI märkimisväärselt kaasa aidanud NATO heidutusseisundi tugevdamisele.

Ameerika Ühendriikide kaitseministeerium koostab aasta jooksul EDI tegevuste ülevaate ja esitab viieaastase kava, mis hõlmab võimalikke ühishankeid ja taristuprojekte, aga ka Ameerika Ühendriikide sõjalise rotatsioonilise kohaloleku tulevikku Balti regioonis.

Käesolev mõttepaber annab ülevaate Euroopa heidutusalgatusest ja teeb soovitusi, kuidas EDI vahendeid lähitulevikus Balti riikide oluliste sõjalise võimekuse puudujääkide vähendamiseks kasutada.

Lae alla: ICDS Mõttepaber – Euroopa heidutusalgatus: Balti riikide kaitsevõime tugevdamine (PDF)