juuni 10, 2016

Dmitri Teperik kõneles NATO ekspertseminaril hübriidsest vastasseisust

RKK tegevjuht Dmitri Teperik osales Kiievis (Ukraina) 9.-10. juunil 2016. a toimunud NATO ekspertide ümarlaua arutelul „Border Security in Eastern Europe: Lessons for NATO and Partners”, mille korraldas Saksamaa Marshalli Fondi Varssavi büroo koostöös Maailmapoliitika Instituudiga.

Kümnest riigist kokkutulnud eksperdid arutasid seminaril järgimisi küsimusi: Milliseid väljakutseid silmitseb Ukraina piirivalve ja kuidas peab neid lahendama? Milliseid õppetunde saavad teised riigid omandada Ukraina kogemusest reageerida hübriidsetele ohtudele? Kuidas peaks tugevdama Ukraina piirivalve toimimist? Kuidas võiksid NATO liitlasriigid teha koostööd Ukraina sõjaväe ja piirivalvega vastamaks uutele väljakutsetele idapiiril?
Oma kõnes arutles Dmitri Teperik tärkavate ohtude ja hübriidse vastasseisu üle Balti riikides ja Ukrainas.
Lisainfo: Institute of World Policy