märts 15, 2013

Baltimaade ühendamine Euroopa gaasituruga

Kolm väikest piiririiki saavad aidata Euroopa Liitu kahe võtmetähtsusega ülesande lahendamisel: Euroopas energia ühisturu loomisel ning ühtse, vaba ja lõimunud Euroopa lõplikul kindlustamisel.

Rohkem kui kaks kümnendit pärast Nõukogude okupatsiooni lõppemist ning kaheksa aastat pärast ühinemist NATO ja Euroopa Liiduga (EL) on Balti riigid ülejäänud Euroopast endiselt eraldatud ühel eluliselt tähtsal viisil: nende maagaasitaristu on kolm riiki isoleerinud ning muutnud „energiasaarteks“.
Kuid sellele vaatamata on Eestil, Lätil ja Leedul praegu esimest korda ajaloos võimalus tagada oma energeetiline sõltumatus, ühendades oma maagaasivõrgustikud Euroopa liitlaste süsteemidega ning arendades välja turuloogikal põhinevad kauplemissüsteemid. Selleks tuleb Balti riikidel koostöös oma partneritega ELis välja töötada füüsiline taristu ning õiguslikud normid, mis võimaldaksid piirkonnas tekkida likviidsetel maagaasi kauplemiskeskustel (ingl k: trading hubs) ning hetketurul (ingl k: spot market).

Loe edasi: Bryza, Tuohy – Connecting the Baltic States to Europe’s Gas Market