november 10, 2017

Aasta USA valimistest: hinnates Ameerika välispoliitikat

10 novembril korraldas RKK diskussiooni teemal “Aasta USA valimistest: hinnates Ameerika välispoliitikat”.

Arutelul osalesid Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, META Advisory Group partner Andreas Kaju, RKK direktor Sven Sakkov ja arutelu modereeris RKK teadur Eerik Marmei.

Diskussioonil arutati president Trumpi esimeste kuude kaubandus- välis- ja julgeolekupoliitiliste tegevuste üle. Sügavamalt peatuti USA suhetel Aasia, Lähis-Ida, Euroopa, Venemaa ja Eestiga. Otsiti vastuseid küsimustele, kas USA juhtroll maailmas on president Trumpi ametisse astumise järel tugevnenud või hoopis nõrgenenud ja millist mõju on see avaldanud maailma ees seisvate väljakutsete lahendamisele.

Samuti leidis käsitlust, kuidas mõjutab presidendi otsuseid “Ameerika eelkõige” (America First) poliitika elluviimine vabakaubanduse, terrorismivastase võitluse, liitlassuhete küsimustes ning kuidas mõjutavad Kongressi otsused ja sisepoliitilised erimeelsused USA välispoliitikat.

Tõdeti, et vaatamata president Trumpi ennustamatutele ja tihti vastuolulistele sõnumitele ei ole suuri muutusi USA välispoliitikas tema ametis oleku esimestel kuudel toimunud, kuid mitmetes küsimustes, nagu vabakaubanduslepingud ja kliima kokkulepped, on USA seniseid seisukohti muutnud.