detsember 11, 2008

Vene eliidi ja ühiskonna meelestatus ning selle mõju välispoliitikale (kokkuvõte)

Välispoliitika vaatlejaid on aastaid vaevanud küsimus, kuidas mõista Venemaa käitumist rahvusvahelisel areenil. Pärast Venemaa invasiooni Gruusiasse 2008. aasta augustis on see probleem sattunud veelgi suurema tähelepanu alla. Kadri Liigi raport käsitleb praeguse Vene eliidi ja ühiskonna meelestatust, püüdes selgitada riigi agressiivset käitumist ning teha kindlaks selle ajendid ja piirid.

11.12.2008
Välispoliitika vaatlejaid on aastaid vaevanud küsimus, kuidas mõista Venemaa käitumist rahvusvahelisel areenil. Pärast Venemaa invasiooni Gruusiasse 2008. aasta augustis on see probleem sattunud veelgi suurema tähelepanu alla. Kadri Liigi raport käsitleb praeguse Vene eliidi ja ühiskonna meelestatust, püüdes selgitada riigi agressiivset käitumist ning teha kindlaks selle ajendid ja piirid.

Lisatud: The mentality of the Russian elite and society and its influence on foreign policy (Executive Summary)