oktoober 8, 2015

Rootsi ja Läänemere piirkonna julgeolek: seminar-hommikusöök

8. oktoobril korraldas RKK koostöös Rootsi saatkonnaga Tallinnas seminar-hommikusöögi. Nimetust “Rootsi ja Läänemere piirkonna julgeolek” kandnud seminar algas Rootsi parlamendi liikme ja riigi NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni esimene Björn von Sydowi kõnega, mille järel esines samuti parlamenti ja Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni kuulub Hans Wallmark. Kõnejuhina teotses RKK direktor Jüri Luik, kohal olid veel kolm Rootsi parlamendiliiget – Åsa Lindestam, Lena Emilsson ja Lotta Olsson -, mitmed Eesti parlamendiliikmed, kõrgemad riigiametmikud ning Tallinna poliitika- ja diplomaatiliste ringkondade esindajad.

Sõnavõttudele järgnes elav arutelu eelkõige Läänemere piirkonna julgeoleku teemal, mille jooksul käsitlesi selliseid teemasid, nagu Rootsi NATOga liitumise väljavaated, Rootsi ja Soome seisukohtade sarnasused ja erinevused NATOga liitumise küsimuses, ELi ja Ühendriikide osa Euroopa julgeoleku kindlustamisel. Osalejad arutasid põhjuste üle, miks Rootsi püsib enda kui blokivälise riigi staatuse juures, puudutades ka paradoksi, et paljud neist, kes seisavad vastu Rootsi astumisele NATOsse põhjusel, et selles domineerivad Ühendriigid, ei ole samal ajal sugugi vastu Stockholmi ja Washingtoni tihedale kahepoolsele kaitsekoostööle.

Kategooriates: SündmusedSildid: