jaanuar 22, 2015

RKK teadurid osalesid Karpaczi 9. energiafoorumil Poolas

RKK teadur Emmet Tuohy ja nooremteadur Anna Bulakh kuulusid arutlusringi kutsutute sekka Karpaczi 9. energiafoorumil Poolas, mille korraldas 22.-24. jaanuarini 2015 Idauuringute instituut.

Arutlusringis “Energia kui lõimimistegur”, mida juhatas Saksamaa juhtiv majandusajakirjanik Michael Mayer ja millel osalesid lisaks Leedu ja Poola asjatundjad, rõhutas Tuohy ELi Põhja- ja Baltimaade ning Kesk-Euroopa liikmesriikide piirkondliku koostöö tähtsust oma elektri- ja gaasivõrkude edukaks lõimimiseks. Ta toonitas, et kuigi asjatundjad on aastaid üsna üksmeelselt pooldanud selliseid reguleerivaid ja füüsilise taristuga seotud projekte, mis aitaksid lõimimise lõpule viia, on tegelikud tulemused maha jäänud. Siiski leidis ta, et geopoliitilise keskkonna hiljutised muutused on andnud varemgi tulusatele reformidele elektrivaldkonnas uut hoogu ja võivad aidata luua keskpikas ajaperspektiivis ka kommertsalustel vaba kauplemisega toimiva gaasituru.
Bulakh aga esitles valmiva RKK uurimuse tulemusi arutlusringis “Euroopa energiakoridoride ühendamine: poliitilised eeldused ja ärivõimalused”, keskendudes Eesti ja Balti riikide võimalusele luua elujõuline kommertsalustel gaasiturg, kus energiaettevõtted saaksid konkureerida veeldatud maagaasi tarnimisel piirkonda ning investeerida siinsetesse projektidesse. Ta leidis, et kui selline turg tekib, näitab teiste piirkondade kogemus, et see suudaks sujuvalt ja tõhusalt lõimuda Euroopa ja kogu maailma gaasituruga.

Kategooriates: SündmusedSildid: