veebruar 17, 2015

RKK teadurid osalesid Euroopa-Ukraina foorumil

15.-17. veebruarini osalesid RKK teadurid arutlusringide kutsutud külaliste ja kõnejuhtidena 8. Euroopa-Ukraina foorumil Poolas Łódźis, mille korraldas Idauuringute instituut.

Teadur Emmet Tuohy kõneles arutlusringis, mille teema oli “Ukraina julgeoleku sise- ja välismaised determinandid”. Ukraina keeles rääkinud Tuohy väitis, et Ukraina peaks ajutiselt tunnistama Krimmi ja osa Donbassi kaotamist. Tuginedes Küprose ja Iirimaa ajaloolistele näidetele, leidis ta, et selline suhtumine võimaldaks Ukrainal suurendada julgeolekut, viia läbi sisemised reformid ja muuta okupatsioonijõudude koorem lühiajalises ja keskpikas perspektiivis võimalikult rängaks, samal ajal ise luues pikaajalises perspektiivis stabiilse baasi, mille alusel riik taaslõimida.
Anna Bulakh oli kõnejuht arutlusringis “Ukraina ja tema naabrid – majandusliku koostöö uued dimensioonid”. Kõnelejad vaagisid, kuidas Ukraina viimased sündmused alates Krimmi annekteerimisest Venemaa poolt kuni sõjani Donbassis ja ELiga sõlmitud assotsiatsioonilepinguni on dramaatiliselt mõjutanud Ukraina majandusliku koostöö dünaamikat, eriti naaberriikidega.
Arutlusringis “Ukraina Euroopa julgeolekusüsteemis” hindas Maksym Bugriy positiivselt süvenevat arusaamist Ukrainast kui Euroopa julgeoleku panustajast. Ajal, mil NATO on üle kinnitanud oma võtmetähtsuse Euroopa julgeolekusüsteemis, on taas tõusnud fookusse “valmisolek”, eriti kuna Venemaa on jätkanud oma lühiajalist militariseerimisprogrammi. Bugriy väitis, et Venemaa soovib arvatavasti seada kahtluse alla nii NATO kui ka ELi terviklikkuse nii Musta kui ka Läänemere piirkonnas. Ta leidis, et üks Moskva peamisi eesmärke kindlustada endale parem positsioon piirkondlikus majanduslikus konkurentsis, sealhulgas suurem osakaal merekaubanduses.

Kategooriates: SündmusedSildid: ,