august 19, 2022

RKK/EVI suvepraktikandid 2022

Rahvusvahelisel Kaitseuuringute Keskusel ja Eesti Välispoliitika Instituudil on alati olnud heameel võõrustada praktikante. Sel suvel on meil olnud rõõm töötada Tallinnas koos kaheksa särava tudengiga.

Palusime praktikantidel end lühidalt tutvustada ning kirjeldada oma siinseid tegemisi ja selgitada, mida on praktikakogemus neile andnud.

 

Eero-Kristjan Sild

Praktika kestus: 16.03.2022 – 19.08.2022

Pärit: Tallinn, Eesti

Ülikool: Pariisi Poliitikauuringute Instituut

Millega on Sul praktika käigus õnnestunud kokku puutuda: Minu peamine koostöö on olnud Eesti Välispoliitika Instituudiga. Kirjutasin erinevatel Venemaaga seotud teemadel ning aitasin tekste tõlkida. Lisaks ühele kommentaarile ja panusele pikemas ülevaates, aitasin kaasa ka ÜRO-teemalise ürituse ning Lennart Meri konverentsi korraldamisele.

Mida on Sulle praktika RKK/EVI-s andnud? Praktika võimaldas mul märkimisväärselt arendada oma uurimis- ja kirjutamisoskust. Kohtusin paljude väga lahedate ja huvitavate inimestega — seda nii kontoris, kui ka väljaspool. Sain hea kogemuse ja ettekujutuse sellest, mida mõttekodades tehakse ja mida tähendab sellises asutuses töötamine.


Laura Louise Bocek

Praktika kestus: 13.06.2022 – 26.08.2022

Pärit: California, Ameerika Ühendriigid

Ülikool: Stanfordi ülikool, rahvusvahelised suhted ja arvutiteadus

Millega on Sul praktika käigus õnnestunud kokku puutuda: Oma töös keskendusin ma kaitseinnovatsioonile ning selle mõjule strateegilisel planeerimisel.

Mida on Sulle praktika RKK/EVI-s andnud? Parim asi RKK-s on inimesed. Võimalus õppida kogenud teaduritelt ja lävida sarnaste huvidega eakaaslastega on olnud tõeline rõõm.

Piknik Kadrioru Pargis, 9. august 2022.

Annabel Peterson

Praktika kestus: 15.06.2022 – 19.08.2022

Pärit: Tallinn, Eesti

Ülikool: Leideni Ülikool

Millega on Sul praktika käigus õnnestunud kokku puutuda: Tegelen kõigega, mis on seotud Venemaaga — praegusel ajahetkel tähendab see tsivilisatsioonilist kokkupõrget Läänega ning autokraatiat.

Mida on Sulle praktika RKK/EVI-s andnud? Kuhjaga häid mälestusi ja mitmeid intrigeerivaid poliitilisi arutelusid. RKK andis mulle palju nüansirikkama arusaama maailmas toimuvast ning parema mõistmise ajaloolisest ja poliitilisest kontekstist.


Christina Isabelle Hill

Praktika kestus: 20.06.2022 – 18.08.2022

Pärit: Hawaii, Ameerika Ühendriigid

Ülikool: Stanfordi ülikool

Millega on Sul praktika käigus õnnestunud kokku puutuda: RKK-s töötasin erinevate uurimisvaldkondadega — uurisin, kuidas käsitletakse kultuuripärandit Vene-Ukraina sõjas, Venemaa praegust rolli rahvusvahelises kosmoseringkonnas, tuumaheidutusega seonduvat ning Venemaa internetitehnoloogiaettevõtete poolt põhjustatud ohte eraelu puutumatusele Euroopa Liidus.

Mida on Sulle praktika RKK/EVI-s andnud? Õppisin palju uurimistöö ja kirjutamise kohta. Eriti kuidas sõnastada mõtteid lühidalt, nõnda, et laiem auditoorium seda mõistaks. Kavatsen omandatud oskused oma karjääri järgmisesse etappi kaasa võtta.

Philippine De Lagausie

Praktika kestus: 04.07.2022 – 02.09.2022

Pärit: Aix-en-Provence, Prantsusmaa

Ülikool: Aix-en-Provence’i poliitikauuringute instituut (IEP), geostrateegia, kaitse- ja rahvusvaheline julgeolek

Millega on Sul praktika käigus õnnestunud kokku puutuda: Üks projekt, mille kallal ma töötasin, keskendus kommunikatsiooni rollile tuumaheidutuses. Samuti paluti mul panustada projekti Chatham Housega “Ühendkuningriigi roll Põhja- ja Baltimaade julgeolekus ning Ühendkuningriigi ja Eesti kaitsekoostöö väljavaated”. Samuti on mul käsil isiklik projekt “Prantsuse tuumahuvid Baltikumis”, mille eesmärk on heita valgust Prantsuse kaitsepoliitikale Balti piirkonnas, pidades silmas Venemaa ohtu ja erinevaid tuumaenergiaga seotud nüansse.

Mida on Sulle praktika RKK/EVI-s andnud? Praktika on võimaldanud mul põhjalikult uurida Balti riikide kaitseküsimusi, seda nii riikide omavahelistes suhetes kui ka koostöös NATO-ga. Töö on avardanud oluliselt minu teadmisi antud teemadel ning võimaldanud mul paremini mõista Euroopa geopoliitikat, eriti Venemaa suunalt tuleneva kasvava julgeolekuohu valguses. Ühe projekti raames õnnestus mul kohtuda Eesti suursaadikuga NATO juures, Jüri Luigega. Lisaks on mul olnud väga meeldiv kontakt erinevast rahvusest praktikantidega. Meil kõigil on olnud võimalus õppida tundma erinevate kultuuride eripärasid ning saada teada, kuidas kusagil maailmaasjadele vaadatakse ja kuidas rahvusvahelisi julgeoleku olukorda tajutakse. Kogemus on olnud nauditav.


Isabella Martin

Praktika kestus: 06.07.2022 – 29.12.2022

Pärit: Kentucky, Ameerika Ühendriigid

Ülikool: Louisville’i ülikool

Millega on Sul praktika käigus õnnestunud kokku puutuda: Uurin heidutust ja Venemaa välispoliitikat.

Mida on Sulle praktika RKK/EVI-s andnud? Ma olen siiani palju õppinud. Mulle väga meeldivad inimesed, kes siin töötavad ja meie omavahelised vestlused on olnud arendavad. RKK on mulle andnud suurepärase kogukonna, kellelt õppida ning kellele loodan ka oma panusega vastata. Siinolemine on nauding!

Anniki Mikelsaar

Praktika kestus: 01.08.2022 – 09.09.2022

Pärit: Tartu, Eesti

Ülikool: Lõpetatud Pariisi Poliitikauuringute Instituut & Londoni Majandus- ja Politoloogiakool (LSE), õpingud algamas Oxfordi Ülikoolis

Millega on Sul praktika käigus õnnestunud kokku puutuda: Euroopa Liidu Hiina-poliitika muutuste uurimisega.

Mida on Sulle praktika RKK/EVI-s andnud? Olen tänulik, et saan jätkata Indo-Vaikse ookeani piirkonna uurimist ning samal ajal õpin palju ka siinsetelt säravatelt teaduritelt, enda valdkonna ekspertidelt ning teistelt praktikantidelt.


Jonas Heins

Praktika kestus: 01.08.2022 – 30.09.2022

Pärit: Grevenbroich, Saksamaa

Ülikool: Padova ülikool

Millega on Sul praktika käigus õnnestunud kokku puutuda: Minu töö on seni olnud peamiselt seotud meie Ukraina kolleegi Tetiana Fedosiuki toetamisega. Teadustöö teemaks on Ukraina ühiskonna vastupanuvõime Venemaa agressiooni tingimustes ja ka laiemalt. Ühtlasi aitan kaasa lühiülevaadete ja kommentaaride ettevalmistamisel ning seda eelkõige seonduvalt Venemaa hübriidsõja käsitlemise ja Venemaa-Süüria suhete teemadel. Loomulikult toetan oma kolleege ka erinevates haldusülesandes — kus iganes abistada saan, aitan.

Mida on Sulle praktika RKK/EVI-s andnud? Selle lühikese aja jooksul, mil ma siin olen olnud, on minu töö RKK-s andnud mulle võimaluse kogeda töötamist mitteärilises poliitika instituudis ning teostada autonoomseid teadusuuringuid. Olen saanud aidata ette valmistada ja osaleda kohtumistel ning üritustel oluliste poliitikakujundajate ja sidusrühmadega. Kokkupuude on olnud väga erinevast rahvusest inimeste ja kultuuridega. Tutvusringkond on avardunud ja loodan siinsete inimestega ka tulevikus taas kohtuda. Olen kogemuse eest tänulik!

Grupipilt Pirita Promenaadil, 9. august 2022. Alates vasakult: Eero-Kristjan Sild, Jonas Heins, Christina Isabelle Hill, Laura Bocek, Anniki Mikelsaar, Annabel Peterson, Philippine De Lagausie, Isabella Martin.

Praktikantide kommentaarid (inglise keeles):

Kategooriates: Uudised