september 21, 2017

„Riigikogu Toimetiste“ (RiTo) toimetuskolleegiumisse nimetati RRK esindaja

Ivar Leidus / Wikipedia

Alates 11. septembrist esindab Ivo Juurvee RKK-d RiTo 12-liikmelises toimetuskolleegiumis.

RiTo on parlamendi põhiseaduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid mõtestav perioodiline ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas – juunis ja detsembris. RiTo on ajakiri poliitikuile, teadlastele, kõrgkoolide õppejõududele ja üliõpilastele, õpetajatele ja gümnasistidele, ametnikele, äri- ja mittetulundusühingute liikmeile ning kõigile poliitikahuvilistele.

Kategooriates: Sündmused