mai 4, 2012

Raport: Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust – 2011

Kutsealuste ja reservväelaste uuring viidi läbi juba viiendat aastat järjest (esimest korda toimus see 2007. aastal).

4.05.2012, Juhan Kivirähk
Kutsealuste ja reservväelaste uuring viidi läbi juba viiendat aastat järjest (esimest korda toimus see 2007. aastal).
Uuringu eesmärk on koguda kutsealustelt ja ajateenistuse läbinud noormeestelt tagasisidet nende suhtumisest Eesti kaitseväkke ning ajateenistusse, ootustest eelseisva ajateenistuse suhtes ning rahulolust läbitud ajateenistusega, hinnangutest ajateenistusse kutsumise korraldusliku küljega, informeeritusest ja jälgitavatest infokanalitest ning valmisolekust asuda teenistusse kutselise kaitseväelasena või asuda õppima riigikaitselisse õppeasutusse. Uuringu analüüsi tulemused on olulised Kaitseressursside Ameti töö korraldamisel ning kaitseväe ja Kaitseliidu tegevuse kavandamisel, samuti riigikaitseõpetuse läbiviimisel koolides.

Lae alla raport