Sotsioloogilised uuringud

Ülevaade venekeelse elanikkonna lõimumisest ning riigikaitse alaste arvamusuuringute tulemustest

Eesti on viimase 14 aastaga omandanud suure hulga teadmisi eestlaste ja mitte-eestlaste julgeolekutaju ning suhtumise kohta riigikaitsesse ja riiklikesse institutsioonidesse. Aastast aastasse arvamusuuringuid korraldanud RKK endine vanemteadur ning valdkonna juhtivaid teadlasi Juhan Kivirähk koondab käesolevas analüüsis need teadmised ühtede kaante vahele. Ta tutvustab kümnendipikkust ülevaadet sarnasustest, erinevustest ja muutustest neis tajudes ja suhtumistes ning käsitleb ka nende põhjusi. Tema uurimistöö tulemused ja järeldused peegeldavad murekohti, kuid neist kumab läbi ka lootusekiiri.

Loe rohkem

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust

Kutsealuste ja reservväelaste uuring viidi läbi juba kuuendat aastat järjest (esimest korda toimus see 2007. aastal). Uuringu eesmärk on teada saada, kuidas suhtuvad kutsealused ja ajateenistuse läbinud noormehed ajateenistusse ning Eesti kaitseväkke tervikuna, millised on nende ootused ajateenistuse suhtes ning rahulolu läbitud ajateenistusega, milline hinnang antakse ajateenistusse kutsumise korralduslikule küljele (Kaitseressursside Ameti ja arstilike komisjonide tööle), milline on noormeeste informeeritus kaitseväest ja millistest kanalitest infot saadakse, kui suur on valmisolek asuda teenistusse kutselise kaitseväelasena või asuda õppima riigikaitselisse õppeasutusse.

Loe rohkem

Viis aastat pärast pronksiöid

Avalikkuses palju poleemikat tekitanud kaitsepolitsei aastaraamat ilmus vaid paar nädalat enne seda, kui täitub viis aastat pronksiöö toimumisest. Kui tookord aset leidnud sündmused olid Eesti ühiskonnale ootamatud ja šokeerivad, siis järgnevatel aastatel on ülevaated Eesti suhtes teostatavast Venemaa mõjutustegevusest muutunud kapo aastaraamatute rutiinseks osaks. Kuid siiski tundub, et alati ei osata vahet teha, kust läheb piir Venemaa sekkumise vahel teise riigi siseasjadesse ning Eestis elavate venelaste poolt oma riigile esitatud õigustatud ootuste ja nõudmiste vahel.

Loe rohkem