jaanuar 31, 2017

Rahvusvahelises Kaisteuuringute Keskuses toimusid 31. jaanuaril mõttetalgud “Riigikaitse(õiguse) mõttetalgud ehk tuleviku arutelupäev”

Panthermedia/Scanpix

Projekti „Õiguse revisjon“ käigus analüüsib Justiitsministeeriumi töögrupp Eesti kogu julgeoleku ja kaitsevaldkonna seadustikku, et välistada kattuvused, täpsustada juhtimisahelaid ja vastutust erinevate ametkondade vahel.

Arutellu on kaasatud riigi juhtivad eksperdid ning tulemusena jätkatakse lahendusettepanekute väljatöötamisega, mis võimaldaksid kõigi vajalike abinõude rakendamist ja riigi tegutsemist ühtsetel alustel. RKK ülesanne on muuhulgas pakkuda keskkonda riigisisese julgeoleku- ja kaitsepoliitilise diskussiooni elavdamiseks ja arendamiseks.

Kategooriates: Sündmused