juuni 18, 2015

Nord Pool Spot ja Balti elektriturg: piirkondliku turu lõimimise raskused ja edusammud

2010. aasta aprillis sõlmisid kolm Balti elektrisüsteemihaldurit – Läti Augstsprieguma tīkls, Eesti Elering ja Leedu Litgrid – kokkuleppe, mis nägi ette luua ühine Balti elektriturg.

Kokkuleppe kohaselt pidid kolm Balti riiki liituma Põhjamaade, Saksamaa ja Suurbritanniaga Nord Pool Spoti (NPS) elektribörsil, mis haldab üht maailma suurimat mitut riiki hõlmavat elektriturgu. See projekt pakkus erilist huvi Balti riikidele, sest seniajani olid nad olnud ülejäänud Euroopa Liidust eraldatud “energiasaared”. NPSiga ühinemine oli otsustava tähtsusega samm Euroopa Komisjoni Baltimaade energiaturu ühendamise plaanis (BEMIP), mis pidi suurendama piirkonna energiajulgeolekut, võimaldades otseühenduse täiendavate energiaallikatega Põhjamaade elektrituru kujul ning ühtlasi edendades konkurentsi elektriturul, kus seni olid andnud tooni riiklikud monopolid.

Loe edasi: Nord Pool Spot and the Baltic Electricity Market: Difficulties and Successes at Achieving Regional Market Integration (ingliskeelne PDF)

Kategooriates: PublikatsioonidSildid: