september 4, 2015

Nimble Titan 2016 planeerimisfaasi üritus

31. augustist 4. septembrini osales RKK teadur Tomas Jermalavičius Eesti meeskonna koosseisus USA algatusel korraldatava raketitõrjeeksperimendi Nimble Titan 2016 planeerimisfaasi üritusel, mille organiseerisid Hollandis Soesterbergis Hollandi kaitseministeerium ja Hollandi Rakendusuuringute Organisatsioon (TNO).

Nimble Titan on kaks aastat vältav globaalne raketitõrjeeksperimentide kampaania, mille taga seisab USA strateegiline väejuhatus ja mis võtab vaatluse alla poliitilised ja sõjalised operatsioonid ning poliitika kujundamise küsimused võimalikes stsenaariumides, mis hõlmavad ballistiliste ja tiibrakettide ohte lähemal kümnel aastal. Selles osaleb üle 20 riigi ja mitme rahvusvahelise organisatsiooni esindajaid. Eesti liitus kampaaniaga 2012.-2014. aasta tsüklis ning organiseeris 2015. aasta aprillis Nimble Titan 2016 planeerimise õpitoa. Soesterbergis kuulus Tomas õppuse kontrollrühma ja andis oma panuse kolmanda osapoole (Venemaa) esindajat etendades. Tema peamine eesmärk oli õhutada Nimble Titani osalejaid mõtlema kolmandate osapoolte võimalikule mõjule liitlaste raketitõrjeplaneerimisele ja otsuste langetamisele ning ühtlasi ka globaalse ja piirkondliku raketitõrjepoliitika, -kontseptsioonide. -plaanide ja -tegevuste tagajärgedele kolmandate osapoolte suhtes (näiteks Venemaa).