juuli 15, 2016

Kodanikuühiskonna ja vabatahtlike kaasamine Ukraina riikliku kerksuse ja julgeoleku tugevdamisel

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus teostab arengukoostööprojekti „Kodanikuühiskonna ja vabatahtlike kaasamine Ukraina riikliku kerksuse ja julgeoleku tugevdamisel“, mille elluviimist toetab Välisministeerium.

Projekti põhieesmärgiks on toetada Ukraina kodanikuühiskonna ja vabatahtlike potentsiaali rakendamist julgeoleku tugevdamisel ja riikliku kerksuse ülesehitamisel. Samuti soodustatakse Ukraina keskvalitsuse ja kodanikuühiskonna vahelist dialoogi laiapindse riigikaitse edendamise teemal.

Projekti sihtrühm ja kasusaajad: Ukraina keskvalitsuse esindajad (sh Siseministeerium, Rahvuskaart, CIMIC, Ülemraada, julgeoleku nõukogu, strateegiliste uuringute instituut), üleriigilise tegevushaardega mõttekojad, Ida-Ukrainas (Harkiv, Mariupol, Kramatorsk, Severodonetsk) tegutsevad kodanikuühendused ja vabatahtlikud ning kohalike omavalitsuste esindajad.

Projekti meeskond

Dmitri Teperik – projektijuht ja ekspert

Grigori Senkiv – projekti ekspert

Anna Bulahh – projekti ekspert

 

Projekti tegevused

Koostöös Ukraina partneritega korraldatakse ajavahemikul september 2016 – veebruar 2018 mitmesuguseid sündmusi nii Kiievis kui ka Ida-Ukrainas (sh seminaride, töötubade ja koolituste ning uuringute läbiviimine, poliitikasoovituste väljatöötamine, meediasündmuste ja infokampaaniate elluviimine).

Projekti ülesanded

RKK arengukoostööprojekti raames keskendutakse neljale põhitegevusele:

1. tutvustatakse Eesti kontseptuaalset lähenemist laiapindse riigikaitse toimimisele ja ühiskondliku sidususe ülesehitamisele;

2. kaardistatakse põhilised tegurid, mis soodustavad või takistavad kodanikuühiskonna ja vabatahtlike kaasamist Ukraina julgeoleku tugevdamisse;

3. koolitatakse Ukraina koostööpartnereid riikliku kerksuse teemal;

4. esitatakse poliitikasoovitused Ukraina kodanikuühiskonna ja vabatahtlike potentsiaali rakendamiseks julgeoleku tugevdamisel.

Projekti taust

Ukrainas ajavahemikul mai 2015 – märts 2016 RKK meeskonna poolt läbiviidud uurimistöö tulemusel selgitati välja neli põhilist probleemi, mille lahendamisele antud projekt suunatud on:

1. nii Ukraina keskvõimul kui ka regionaaltasandil puudub kontseptuaalne arusaam laiapindse riigikaitse ja ühiskondliku sidususe ülesehitamisest. Ollakse eeskujuriigi otsinguil ja ei osata näha ega valida sobivat tüüpmudelit;

2. ei ole sõltumatut ülevaadet peamistest teguritest, mis mõjutavad kodanikuühiskonna ja vabatahtlike kaasumist riigijulgeoleku tugevdamisse;

3. ei jõuta kontseptuaalselt analüüsida viimase kahe aasta jooksul omandatud kogemusi, mistõttu puuduvad teadmised ja oskused riikliku kerksuse (national resilience) tugevdamise osas (sh kogukondlik ja kodanikukaitse, psühholoogiline kaitse, informatsiooniline kaitse, küberkaitse)

4. on vähe välispartnereid, kes suudaksid argumenteeritult esile tuua ja kaitsta ametivõimude ees Ukraina kodanikuühiskonna ja vabatahtlike huvisid nende potentsiaali rakendamiseks julgeoleku tugevdamisel.

Liitu meie projektilehega Facebookis ja ole alati kursis viimaste sündmustega: https://www.facebook.com/resilientUkraine

Kategooriates: SündmusedSildid: