september 25, 2018

Eesti välisteenistuse tugevdamine

Mihkel Maripuu / Postimees

Riigikogu väliskomisjon esitas Rahvusvahelisele Kaitseuuringute Keskusele (RKK) pakkumise viia läbi uuring Eesti välisteenistuse tugevdamise teemal.

Uuringus käsitletakse välisteenistuse pikaajalist arendamist ja tugevdamist mitmekülgselt ja kõikehõlmavalt, alustades Eesti välispoliitiliste huvide sõnastamisest ning lõpetades välisteenistujate ametisse määramise ja motiveerimisega.

Uuring on koostatud intervjuude põhjal, mille autorid on läbi viinud Chatham House’i reegli kohaselt Riigikogu kõikide fraktsioonide esindajatega, erinevate ministeeriumide ja muude asutuste juhtkonnaga, välisriikide (Soome, Leedu ja Taani) ametlike esindajatega ning teiste spetsialistidega.

Uuringu eesmärk on pakkuda mõnevõrra ebatraditsioonilisi sisendeid välispoliitika kujundamise ning välisteenistuse tugevdamise debatti Riigikogus ja laiemalt, samuti VPAK-i koostajatele. Mõningaid ideid on ka varem arutatud, kuid otsusteni pole erinevatel põhjustel jõutud. Sarnaseid uuringuid on tehtud ka välisriikides, näiteks Taanis, kus terve hulk esitatud ettepanekuid on arvesse võetud ning ellu viidud.

 

Lae alla: Eesti välisteenistuse tugevdamine (PDF)

Kategooriates: Publikatsioonid