oktoober 8, 2015

Eesti põlevkivi kasutamise suundumused

Põlevkivi ulatuslik kasutamine on Eesti energiasüsteemi ainulaadne ja määrav tunnusjoon. Põlevkivisektor annab 4% Eesti SKTst ja tõstab Eesti Euroopa kõige energiasõltumatumate riikide sekka. Sel eelisel on siiski oma keskkonnaalane hind. Lähikümnenditel peab Eesti jätkuvalt hoidma riigisiseseid põlevkivi majanduslikke ja julgeolekueeliseid tasakaalus suurenevate rahvusvaheliste keskkonnakohustustega.

Käesolevas analüüsis uuritakse Eesti põlevkivikasutuse praeguseid suundumusi. Erilise tähelepanu alla võetakse põlevkivi kasutamise katkemise võimalikud põhjused ja jätkuva põlevkivikasutuse kokkusobivus riiklike ja ELi keskkonnaalaste sihtmärkidega. Eesmärk on esitada tulevase põlevkivikasutuse prognoos ja anda soovitusi poliitika muutmiseks, et hoida tasakaalus keskkonnakohustused, energiajulgeolek ja majanduslik kasu, pidades sealjuures silmas kiireid ja sageli olulisi muutusi üleilmses energeetikas.

Loe edasi: Jordan Kearns, Emmet Tuohy – Eesti põlevkivi kasutamise suundumused (PDF)

Kategooriates: PublikatsioonidSildid: