oktoober 6, 2016

Eesti julgeolek 2016: minu panus

Konverentsil käsitleti Eesti julgeolekut mõjutavaid väliseid tegureid ja riikliku julgeoleku hetkeolukorda, vaadeldi julgeoleku strateegilisi suundi ja praktilisi meetmeid ning omavalitsuste ja vabaühenduste rolli elanikkonnakaitses.

Konverentsil esinesid Eesti Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras, Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili, Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juht Margo Klaos, Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige kindralleitnant erus Johannes Kert ja mitmed teised eksperdid.

Johannes Kert: “Riigikaitse kui tervik on iga kodaniku kodukaitse koostoime vorm. See on seda tulemuslikum, mida oskuslikumad, treenitumad ja kõige tähtsam, organiseeritumad on kodanikud.”

Konverents pööras erilist tähelepanu elanikkonna kaitsele. Riigikantselei juures tegutseva rakkerühma eestvedamisel on Eestis loomisel elanikkonnakaitse kontseptsioon, mis annab suuna valdkonna edasisele arengule. Elanikkonnakaitse eesmärgiks on tõsta elanike teadlikkust, oskusi ja valmisolekut võimalikeks kriisiolukordadeks ning tagada erinevate asutuste koostöös elanike kaitse.

„Kõige enam sõltub elu, tervise ja vara kaitse igast inimesest endast,“ rõhutas rakkerühma juht Margo Klaos. „Mida ulatuslikum ja pikaajalisem on kriis, seda olulisemaks muutub teiste abistajate roll. Peaksime kõik rohkem sellele mõtlema, kuidas mitte jääda kriiside korral abi vajajaks, vaid olla oma kogukonna inimestele abi andjaks“, lisas Klaos.

Konverentsi korraldasid Eesti NATO Ühing, Kaitseliit, Sinu Riigi Kaitse, Kodanikukaitse MTÜ, Riigikantselei ja Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus koostöös Riigikogu riigikaitsekomisjoniga. Konverentsi rahastasid NATO peakorter ja Riigikantselei. Konverentsi programmi leiab siit.

Vaata videot: ERR

Kategooriates: SündmusedSildid: