veebruar 11, 2014

Avar julgeolek ja riigikaitse

Eestis hakkas Vabariigi Valitsus evitama riigikaitse laia käsitlust 2010. aastal. Vastavalt riigikaitse strateegiale on lähiajal kavas valitsusele heakskiitmiseks esitada Riigikaitse arengukava 2013–2022 mittesõjalised osad, kus käsitletakse esimest korda koordineeritult riigi sõjalist kaitset ja riigikaitseks vajalikke mitte-sõjalisi tegevusi.

Praegu on Kaitseministeeriumi juhtimisel ettevalmistamisel ka riigikaitse seaduse eelnõu. Kaardistamaks hetkeolukorda riigikaitse laia käsitluse juurutamisel koostas Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus Riigikogu riigikaitsekomisjoni tellimusel uuringu. Uuringu esimene osa toob erialakirjanduse analüüsi põhjal välja tõhusa koostöö eeldused avara julgeoleku ja riigikaitse rakendamiseks. Teises osas kirjeldatakse Hollandi, Rootsi, Soome ja Taani kogemusi ning kolmas osa vaatleb olukorda Eestis arvestades 18 valdkonnaeksperdi arvamusega. Lõpuks antakse hinnang Eesti olukorrale võrdluses teiste vaadeldud riikidega ja soovitused avara julgeoleku ja riigikaitse edukamaks rakendamiseks.

Lae alla: RKK raport – Avar julgeolek ja riigikaitse (PDF)