november 16, 2012

Arengud Läänemere piirkonna julgeolekukeskkonnas kuni 2020. aastani

Riigikogu väliskomisjon palus Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) juhitaval uurimisrühmal teha uuringu teemal „Arengud Läänemere piirkonna julgeolekukeskkonnas kuni 2020. aastani“.

Kaasautorid: Karlis Neretnieks, Bo Ljung
Uurimuse eesmärkideks oli hinnata Läänemere piirkonna julgeoleku-situatsiooni kümne aasta perspektiivis, anda ülevaade piirkonna olulisematest julgeolekuohtudest ning määratleda alad, kus Läänemere maadel on võimalik teha tihedamat koostööd.
Uurimuse teostas uurimisrühm, kuhu kuulusid RKK teadur Riina Kaljurand, kes oli ka projekti juht, RKK nooremteadur Julian Tupay, Rootsi Kuningliku Sõjateaduste Akadeemia analüütik Karlis Neretnieks ning Rootsi Kaitseuuringute Agentuuri endine analüütik Bo Ljung.

Lisatud: Arengud Läänemere piirkonna julgeolekukeskkonnas kuni 2020. aastani (PDF)