veebruar 28, 2018

Vene sissetungi „erasektor“

AFP PHOTO / ALEKSEY FILIPPOV
Pro-Russian separatists of the self-proclaimed Donetsk People's Republic sit atop a self-propelled gun during the Victory Day parade in Donetsk on May 9, 2015.
Pro-Russian separatists of the self-proclaimed Donetsk People's Republic sit atop a self-propelled gun during the Victory Day parade in Donetsk on May 9, 2015.

Viimased neli aastat kestva Venemaa Ukraina-vastase otsese agressiooni perioodi jooksul on vene eraarmeed (PMC ehk private military company) muutunud lahutamatuks osaks Kremli poliitikast riigi huvide kaitsmiseks välismaal meetoditega, mida on nüüd hakatud kutsuma hübriidseteks.

Moskva praegust aktiivset palgasõdurite kasutamist iseloomustavad järgmised aspektid:

  1. Vene eraarmeede kasutamine väljaspool rahvusvahelist ja riiklikku õigusraamistikku.
  2. Ukraina territoorium (Krimm ja Donbass) on muutunud baaspolügooniks vene eraarmeede palgasõdurite treenimisel konkreetsete Ukraina territooriumi hübriidokupatsiooniga seotud ülesannete lahendamiseks ja teistes sõjakolletes eraarmeede isikkoosseisu kasutamise ettevalmistamiseks. Jutt käib ennekõike Süüriast, kus vene pealetung algas formaalselt enne Krimmi annekteerimist just eraarmeede jõududega, kuid nende aktiivne kaasamine Süüria sõjakoldes sai võimalikuks, sest üksuste ülesanded töötati Ukrainas välja.
  3. Vene eraarmeede staatus: antud allüksuste jõud („palgasõdurid“, „lepingulised sõdurid“, „puhkusel sõdurid“) on de facto Vene Föderatsiooni relvajõudude GRU Kindralstaabi struktuursete allüksuste isikkoosseisus. Sellepärast peab lugema Vene Föderatsiooni relvajõudude jagamist eraarmeedeks ja regulaarvägedeks ebakorrektseks ja vene propaganda sünnitiseks. Eraarmeede sponsoreerimine Putinile lähedaste oligarhide taskust (Prigožin, Malofejev) sobitub täpselt vene eriteenistuste tegevusega katte loomisel kuritegelikele sõjalistele rühmitustele.
  4. Eelmine punkt ei kaota vasturääkivusi vene julgeolekujõudude sees eraarmeede tegevust silmas pidades, nii GRU Kindralstaabi – kaitseministeeriumi joonel, kui ka GRU Kindralstaabi – FSB liinil.

2014. aastast on Krimmis ja Ida-Ukrainas märgatud tegutsemas vene sõjalisi jõude, kes saabusid läbi struktuuride, mida ametlikult loetakse eraarmeedeks: Wagneri grupp, E.N.O.T., Moran Security Group, Cossacks, Tiger Top-rent security, MAR.

Just Wagneri grupp on muutunud kõige suuremaks ja põhiliseks eraarmeeks vene hübriidoperatsioonidel Ukrainas ja Süürias (Süüria – Krimm – Donbass – Süüria).

Ühe versiooni kohaselt on Wagneri eraarmeest saanud mantlipärija tuntud organisatsioonile „Slaavi korpus“, mis paistis silma mitmes naftamaardlate kaitse/ülevõtmise operatsioonis Süüria territooriumil veel 2013. aastal. Organisatsioon kaotati 2013. aasta lõpus pärast selle konflikti FSBga ja kõige aktiivsemate liikmete ning eestvedajate vahistamist Venemaal (vaatamata sellele, et ettevõte «Славянский корпус» oli ametlikult registreeritud Hong Kongis). Antud allüksus ärkas aga peagi taas ellu GRU Kindralstaabi ohvitseri Dmitri Utkini ehk „Wagneri“ käe all. Muuseas Utkin, kes ametlikult vabastati alampolkovniku auastmest, töötas lepinguliselt ettevõttes Moran Security Group, kusjuures ka Süüria territooriumil 2013. aasta sügisel. Seeläbi hakkas just Wagneri eraarmee nime all tuntud organisatsioon koguma GRU Kindralstaabi operatiivse juhatuse all palgasõdureid erinevatest poolseaduslikest eespool mainitud organisatsioonidest (konkreetseteks ülesanneteks Krimmis ning hiljem Donbassis ja Süürias).

Wagneri eraarmee (see nimi on küll pigem meedia omistatud, struktuur pole ametlikult kuskil juriidiliselt registreeritud) tegevuse eripärade seas tuleb esile tuua järgmist:

  • aktiivne osalus Krimmi annekteerimisel (Ukraina väeosade blokeerimine ja desarmeerimine) ja sõjategevuses Donbassis (Luganski lennuvälja vallutamine, sõjategevus Debaltseves);
  • kogunemiste ja isikkoosseisu ettevalmistus seoses treeninglaagritega, mis asuvad Vene Föderatsiooni relvajõudude GRU Kindralstaabi allüksuste baasides või nende lähedal, mille seast peaks esile tooma GRU Kindralstaabi Spetsnazi 10. üksiku luure- ja diversioonibrigaadi objekti (baasi) Molkino asulas, (Krasnodari krais);
  • eriülesannete täitmine (ennekõike Luganski oblastis nn LRV territooriumil) seoses isetegevusele kalduvate venemeelsete rühmituste tagant koristamisega või kuritegude varjamisega Ukraina territooriumil: brigaadi „Prizrak“ komandöri A. Mozgovoy, nn DRV 4. brigaadi ülema Aleksander Bednovi ehk „Batmani“ kõrvaldamine, puhastused kasakate allüksuste liidrite seas jne;
  • talumatute sõjakurjategijate võtmine enda ridadesse teistest selgelt natsionalistliku (fašistliku) iseloomuga „vabatahtlikest“ allüksustest, mis on paistnud silma kuritegudega Ukraina territooriumil ning nende saatmine Süüriasse. Siin tuleb eraldi välja tuua vene natsist Aleksei Milchakov, allüksuse „Rusich“ komandör, kes andis end 2017. aasta sügisel näole Süürias just Wagneri eraarmee koosseisus.

Seega langes Kremli järsult aktiveerunud eraarmeede kasutamine välismaal kokku Krimmi annekteerimisega. Innustunud (Kremli arvates) hiilgavast Krimmi kampaaniast, kasutati sama plaani teistes Ukraina territooriumi kaguosades, kus Moskva tegi suure valearvestuse, kuna ei näinud ette ukrainlaste vastupanu mastaapi.

Wagneri eraarmeed kasutati aktiivselt Donbassis. Pärast seda, kui ajutiselt okupeeritud Donetski ja Luganski oblastites formeeriti lõplikult 1. ja 2. okupatsioonivägede korpus (struktuuriliselt on need Vene Föderatsiooni relvajõudude osad), algas eraarmeede palgasõdurite „hooajaline migratsioon“ Donbassi ja Süüria vahel.

Viimane näitlik vene Wagneri grupi võitlejate kaotus ameerika-kurdi jõududele Süüria Deir ez-Zor piirkonnas ja sellele järgnev arutelu Riigiduumas eraarmeede seaduslikust tunnistamisest on kõik ühel või teisel moel 2014. aasta Krimmi okupeerimise tagajärg, kuna eraarmeed mängisid selles võtmerolli.

Praegune sõja formaat Donbassis ja operatsioonide vorm Süürias ei lase Kremlil lahendada ülesandeid ainult eraarmeede jõududega. Nende legaliseerimine Venemaal lihtsustab eraarmee katte all tegutsevate palgasõdurite värbamist, ettevalmistust, kasutust, ravi ja austusavaldustega (koos avalike toetuste maksmisega sugulastele) matmist vene kaitsesektori jaoks GRU Kindralstaabi liinis. Samal ajal tekitab see lisaprobleeme sõjakuritegude varjamisega.

Ukrainas on kogutud andmeid vene sõjakurjategijatest, kes tegutsevad Ukraina territooriumil eraarmeedes. Ainuüksi Ukraina Julgeolekuteenistus on tuvastanud 1500 inimest Wagneri eraarmee koosseisust, kes osalesid sõjategevuses Ukrainas ja Süürias.

Kategooriates: BlogiSildid: