NATO strateegiline kontseptsioon

NATO artikkel 5 ja “uued” ohud

Kuhu peaksid NATO uues strateegilises kontseptsioonis paigutuma ohud, mida ei ole rangelt võttes võimalik kvalifitseerida vahetu sõjalise rünnakuna ja seega ka Põhja-Atlandi Lepingu artikkel 5 toimealasse kuuluvana? RKK teaduri Maria Mälksoo analüüs käsitleb küber- ja energiajulgeolekualaste väljakutsete käsitlemise probleemi “artikkel 5-tüüpi” ohtudena.

Loe rohkem

Mõttepaber NATO uuest strateegilisest kontseptsioonist

NATO kehtiv strateegiline alusdokument on pea kümme aastat vana. Samas on hulk alliansi elu-olu pöördeliselt mõjutanud sündmustest leidnud aset peale 1999. aasta strateegilise kontseptsiooni heakskiitmist. Vaidlused NATO uue strateegilise kontseptsiooni sisu üle alles koguvad alliansi liikmesriikide pealinnades hoogu. RKK teadur Maria Mälksoo on koostanud esialgse analüüsi Eesti ootustest ja huvidest alliansi uue strateegilise kontseptsiooni osas.

Loe rohkem