Gruusia

Konflikt Lõuna-Osseetias ja laiapõhjaline riigikaitse: õppetunnid, seosed, järeldused

Sageli kuuleme me väidet, et uus on enamasti hästi unustatud vana. Filosoofid on öelnud, et ajalugu kulgeb spiraali mööda ning juba tuntud nähtused kipuvad mõne aja pärast korduma, aga kvalitatiivselt uuel tasemel. Seostades eeltoodut Eesti riigikaitsega, kus rõhuasetus on selgelt laiapõhjalise riigikaitse arendamisel, võib küsida: kas toimumas on sõjanduse ajaloost juba hästi tuntud ja läbiproovitud kaitselahenduste (nt totaalkaitse) uus tulemine või oleme me siiski liikumas tundmatusse, kus me peame juba läbiproovitud lahendusi kohandama uutele väljakutsetele?

Loe rohkem

Vene karu Georgia sõjateel

2008. aasta augustis lahvatas Venemaa ja Georgia aastaid väldanud konflikt täiemõõduliseks sõjaks. See viiepäevane sõda oli ja on tähelepanuväärne, märgiline sündmus mitmel erineval moel ja viisil.

Loe rohkem

Verevahetus Thbilisi võimuladvikus

Viimased nädalad on kaasa toonud verevahetuse Gruusia võimuladvikus. Muudatused said alguse oktoobris, kui president Mihhail Saakašvili esitas uueks peaministriks varasema poliitilise kogemuseta diplomaadi Grigol Mgaloblišvili.

Loe rohkem

Gruusia kaotuse ajutisus pakub lohutust

Kremli järjekordne kuritegu kiirendab veelgi selle režiimi pankrotti. Vaatamata mustadele lehekülgedele ajaloos, on läbisaamine grusiinide ja osseetide vahel olnud küllalt hea. Külad paiknevad läbisegi – osseetide külad kõrgendikel, grusiinide omad orgudes. Palju on segaabielusid ja teatud aspektides on lõunaosseedid kultuuriliselt lähedasemad oma grusiinidest naabritega kui põhjaosseetidega teisel pool mägesid.

Loe rohkem

Sõja tee

Praeguseks on üheselt selge, et Venemaa alustas eelmise nädala lõpus Gruusia vastu täiemahulist sõjalist agressiooni.

Loe rohkem