Ajateenistus

Kõrge valmidusastmega ajateenistus

Pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt 2014. aastal taastasid mitmed Euroopa riigid kohustusliku ajateenistuse, teised aga asusid oma toimivat ajateenistust tõhustama. Külma sõja järel peeti kohustuslikku ajateenistust sageli mineviku jäänukiks, kuid nüüd nähakse selles taas jõukohast vahendit suhteliselt suurte sõjaaja jõustruktuuride moodustamiseks ning mõnel juhul ka püsiüksuste mehitamiseks.

Loe rohkem

Naised Eesti Kaitseväes: Motivatsioon, suhtumine, kogemused ja väljakutsed

Naisajateenija ja naisohvitser peavad Eestis muutuma erandist tavapäraseks nähtuseks. Tänapäeva kõrgtehnoloogilises riigikaitses ei ole mingit põhjust soo alusel inimeste vahel vahet teha ja arvata, et riigikaitse on vaid meeste töö… Muuhulgas vajavad muutmist meie ühiskonnas levinud hoiakud, mis naiste osalust ei soosi… Eriti teeb rõõmu, et naiste suuremat kaasamist toetavad kõige aktiivsemalt just praegused kaitseväelased.
Hannes Hanso, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees

Loe rohkem