märts 10, 2017

Silva Kiili osales ettekandega rahvusvahelisel konverentsil 1325 “Naised, rahu ja julgeolek”

10. märtsil osales RKK teadur Silva Kiili Eesti NATO ühingu poolt korraldatud iga-aastasel rahvusvahelisel konverentsil 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“, mille teemad juhtivad tähelepanu naiste olukorrale kriisisituatsioonides ning käsitlevad naiste olulisust julgeoleku protsesside tagamisel.

Silva Kiili ettekanne tugines tema uurimusele „Naised Eesti kaitsestruktuurides: motivatsioon ja väljakutsed“.1

Selleks, et naiste osalust kaitsevaldkonnas tõsta, on eelkõige vajalik tõsta teadlikkust ühiskonnas laiemalt naiste võrdsetest võimalustest panustamisel kaitsestruktuuridesse ning toetada naiste püüdlusi kaitseväelise karjääri tegemisel. Panustamine kaitsevaldkonda annab naistele võimaluse omandada oskusi kriisisituatsioonis toimetulekuks, samuti on neil võimalus kaasa rääkida oluliste otsuste langetamisel riigikaitses. Konverentsil jagasid oma kogemusi Eesti, USA, Norra, Suurbitannia ja Iisraeli esindajad ning sellest võttis osa üle 100 inimese, samuti toimus otseülekanne portaalis Postimees.

______

1 Naised eesti kaitsestruktuurides – motivatsioon ja väljakutsed (PDF)