september 22, 2009

RKK teadurid Akadeemia julgeoleku-eris

Ajakirja Akadeemia julgeolekutemaatilises erinumbris (9/2009) ilmus kolm artiklit RKK teaduritelt.

Keskuse asejuhataja Riina Kaljurand analüüsib NATO võimalusi Läänemere muutuva julgeolekukeskkonna kontekstis. Maria Mälksoo annab ülevaate akadeemilise julgeoleku-uuringute välja kujunemisest ning Merle Maigre tsiviil-militaarsuhete teooriatest.

NATO ja Laanemere julgeolekukeskkonna muutumine – Riina Kaljurand

Tsiviil-militaarsuhete teooriast – Merle Maigre

Akadeemilised julgeolekuuuringud sõja ja rahu vahel – Maria Mälksoo

Kategooriates: Publikatsioonid