veebruar 27, 2014

Riigikaitse, ehk mida teeb riik ja rahvas sõja ajal

Vabariigi Valitsuse poolt 2013. aasta jaanuaris kinnitatud riigikaitse arengukava 2013–2022 ei käsitlenud kõiki riigikaitses kaasa löövate ministeeriumide ja riigiasutuste tegevust.

Vabariigi Valitsuse poolt 2013. aasta jaanuaris kinnitatud riigikaitse arengukava 2013–2022 ei käsitlenud kõiki riigikaitses kaasa löövate ministeeriumide ja riigiasutuste tegevust.

Kava keskendus vana harjumuse kohaselt üksnes kaitseministeeriumi ja kaitseväe tegevusele. Peamiseks põhjuseks oli teiste riigiasutuste vähene harjumus kavandada oma tegevust olukorras, mis väljub igapäevasest raamistikust (sh sõda). Aastase hilinemisega kinnitas valitsus 27.02.2014 riigikaitse arengukava 2013–2022 mittesõjalise osa. Sellega protsess ei lõpe, vaid alles algab. Terve riigiaparaadi, kohalike omavalitsuste ja erasektori valmistumine ekstreemseteks olukordadeks ei eelda niivõrd lisaraha, kuivõrd suutlikkust koordineerida oma tegevust teiste organisatsioonidega viisil, mis võimaldab täita püstitatud ülesandeid ka sõja ajal.