september 5, 2011

Raport „Eesti kaitsealane teadus- ja arendustegevus: mineviku õppetunnid, tuleviku väljavaated“

RKK projekti „Julgeolek, strateegia, teadus ja tehnoloogia (S3T)“ raames koostatud raporti eesmärk on teha kindlaks Eesti kaitsealase teadus- ja arendustegevusega seonduvad kontseptuaalsed ja organisatsioonilised väljakutsed.

Raportis käsitletakse Eesti seniseid saavutusi kaitsealase teadus- ja arendustegevuse vallas, jõudmaks selgusele, kuivõrd vastab tegelikkusele laialtlevinud arusaam Eesti vastavate investeeringute valdavast ebatõhususest. Lisaks analüüsitakse kaitsealases teadus- ja arendussektoris kaitseorganisatsiooni (Eesti kaitseministeeriumi ja kaitseväe) käivitatud, kuid veel pooleli olevate ümberkorralduste positiivseid ja negatiivseid külgi, õnnestumise eeltingimusi ja võimalikke kitsaskohti.

Lae alla: ICDS Report-Estonia’s Defence R&D-September 2011 (PDF)