juuni 5, 2009

Obama visiit parandab USA mainet Saksamaal

Esmakordselt pärast Iraagi sõja algust hindab Saksamaa avalik arvamus USA rolli maailmas positiivselt. Seda näitas mai esimesel kahel nädalal läbiviidud uuringufirma Ri*QUESTA telefoniküsitlus, mille tulemused eile seoses USA presidendi visiidiga Saksamaale teatavaks tehti.

Esmakordselt pärast Iraagi sõja algust hindab Saksamaa avalik arvamus USA rolli maailmas positiivselt. Seda näitas mai esimesel kahel nädalal läbiviidud uuringufirma Ri*QUESTA telefoniküsitlus, mille tulemused eile seoses USA presidendi visiidiga Saksamaale teatavaks tehti.

USA rolli maailmas pidas positiivseks 44% ja negatiivseks 34% küsitletutest. Veel 2008. aastal andis BBC poolt tehtud küsitlus USA-d positiivselt hindavate vastajate osakaaluks kõigest 20% ja uuringukeskus Pew küsitlus 31%.
Toimunud muutus on kahtlemata seotud president Obama isikuga, kelle praegust tegevust maailma poliitikas peab usaldusväärseks tervelt 89% sakslastest.
Ootused Barack Obama suhtes olid Saksamaal suured juba eelmise aasta lõpul toimunud küsitluses, mil BBC World Service’i tellimusel läbi viidud küsitluses arvas 79 protsenti sakslastest, et Obama ametiaeg toob kaasa Ameerika Ühendriikide ja maailma teiste riikide suhete paranemise (vt. 20. jaanuari postitust ICDS blogis).
Siiski ei suhtuta Saksamaal USA valitsuse poliitika üksikutesse külgedesse sugugi kriitikavabalt. Nii näiteks leiab 68% sakslastest, et USA majanduspoliitika on mõjutanud praegust majanduslangust Saksamaal, 66% arvab, et USA võib soovida kasutada sõjalise jõuga ähvardamist oma positsioonide tugevdamiseks maailmas; 56% suhtub kriitiliselt USA kliimamuutuste alastesse positsioonidesse ning 54% on vastu kavatsusele suurendada USA relvajõudude kohalolekut Afganistanis.
Kui suhtumises NATO Afganistani missiooni jaguneb Saksamaa avalik arvamus enam vähem pooleks – 45% on selle poolt ja 49% vastu – siis neid, kes sooviksid Afganistani missiooni viivitamatut lõpetamist, on kümne protsendi võrra rohkem kui selle jätkamise pooldajaid, vastavalt 52% ja 42%.

Täpsemalt selle küsitluse kohta vt. www.worldpublicopinion.org/
ja Obama Changing the Way Germans See US

Kategooriates: Blogi

Kommentaarid puuduvad.


Lisa kommentaar