juuni 11, 2012

Mõttepaber: Balti kaitsealane teadus- ja tehnoloogiakoostöö

Balti riigid püüavad jätkuvalt realiseerida ideed trilateraalse kaitsealase teadus- ja tehnoloogiakoostöö tihendamisest. RKK mõttepaber „Balti kaitsealane teadus- ja tehnoloogiakoostöö“ on osa sellest püüdlusest. 2010. aasta mais allkirjastasid Eesti, Läti ja Leedu kaitseministrid koostööalase eellepingu, mille läbivaatamine on ees 2012. aastal. Eellepinguni jõuti 2009. aastal võetud trilateraalse kohustuse tulemusel luua teadus- ja tehnoloogiakoostöö jaoks õiguslik raamistik. Mõttepaberi eesmärk on määratleda Balti riikide teadus- ja tehnoloogiakoostööks kõige paremini sobivad valdkonnad, teha kindlaks, millise tasemeni tuleks koostöö käigus püüelda, ning pakkuda välja selleks sobiv „ärimudel“. Mõttepaberis võetakse arvesse igale Balti riigile teadusuuringute ja tehnoloogia vallas eriomaseid kogemusi, praegu valitsevaid tingimusi, vajadusi ja tulevikuplaane koos erinevate kontekstuaalsete teguritega, mis võivad teadus- ja tehnoloogiakoostöö arendamisele kaasa aidata või seda hoopiski takistada. 25. aprillil 2012 Leedus Vilniuses toimunud Eesti, Läti ja Leedu riiklike kaitsealaste teadus- ja tehnoloogiakoordinaatorite kohtumisel tutvustati mõttepaberit ning arutati selle peamisi järeldusi ja soovitusi.

08.06.2012, Tomas Jermalavicius
Balti riigid püüavad jätkuvalt realiseerida ideed trilateraalse kaitsealase teadus- ja tehnoloogiakoostöö tihendamisest. RKK mõttepaber „Balti kaitsealane teadus- ja tehnoloogiakoostöö“ on osa sellest püüdlusest. 2010. aasta mais allkirjastasid Eesti, Läti ja Leedu kaitseministrid koostööalase eellepingu, mille läbivaatamine on ees 2012. aastal. Eellepinguni jõuti 2009. aastal võetud trilateraalse kohustuse tulemusel luua teadus- ja tehnoloogiakoostöö jaoks õiguslik raamistik. Mõttepaberi eesmärk on määratleda Balti riikide teadus- ja tehnoloogiakoostööks kõige paremini sobivad valdkonnad, teha kindlaks, millise tasemeni tuleks koostöö käigus püüelda, ning pakkuda välja selleks sobiv „ärimudel“. Mõttepaberis võetakse arvesse igale Balti riigile teadusuuringute ja tehnoloogia vallas eriomaseid kogemusi, praegu valitsevaid tingimusi, vajadusi ja tulevikuplaane koos erinevate kontekstuaalsete teguritega, mis võivad teadus- ja tehnoloogiakoostöö arendamisele kaasa aidata või seda hoopiski takistada. 25. aprillil 2012 Leedus Vilniuses toimunud Eesti, Läti ja Leedu riiklike kaitsealaste teadus- ja tehnoloogiakoordinaatorite kohtumisel tutvustati mõttepaberit ning arutati selle peamisi järeldusi ja soovitusi.

Lae alla: Baltic Collaboration in Defence-Related Research and Technology (R&T)