mai 25, 2018

Mida varjab venemaa sõjaline eelarve

Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi (SIPRI) andmetel vähenesid Venemaa väljaminekud relvastusele 2017. aastal 20% ja moodustasid 66,3 miljardit USA dollarit.

Tõde peitub siiski pisiasjades.

Venemaal arvestatakse riigikaitsele tehtud ja üldisi sõjalisi väljaminekuid erinevalt. Riigikaitse kuluartikkel ei peegelda kaitseministeeriumi väljaminekuid, mis on seotud elamumajandusteenistuste, tervishoiu, hariduse, meedia, kehalise kasvatuse ja sotsiaalkindlustusega. Teiselt poolt peab sõjalistes väljaminekutes arvestama muude sõjaliste organisatsioonide, esmajoones Rahvuskaardi vägede ja FSB piirivalveüksuste väljaminekuid.

Täiendavalt peab arvestama sõjalis-tööstusliku kompleksi riikliku rahastusega lisaks riigikaitsehangetele – toetused kapitali näol ja terve rida riiklikke ja föderaalseid sihtprogramme, mille rahastus tuleb riikliku majanduse kulurea alt.

Näiteks oli 2016. aasta riigieelarves riigikaitse artiklile vastav summa 3,8 triljonit rubla. Siiski on Gaidari instituudi sõjalis-majandusliku labori arvutuste järgi selle aasta sõjaliste väljaminekute üldsumma 4,9 triljonit rubla, ehk üle 1 triljoni rubla (16 miljardit USA dollarit) kõrgem.

Konsultatsiooniettevõtte PricewaterhouseCoopers (PWC) analüütikud vaatasid üle 2016. aasta andmed ja märkisid, et 2017. aastal kulutas Venemaa riigikaitsele peaaegu 70 miljardit USA dollarit, mis moodustas üle 5% riigi SKTst.

Paljud vene eksperdid märgivad, et viimasel ajal varjatakse kaitsealaste väljaminekute kasvu salastatud jaotustega riigieelarves, mille osakaal kasvab iga aastaga.

14.12.2017 pressikonverentsil märkis Vladimir Putin, et 2018. aasta kaitsealased väljaminekud peaksid olema 2,8 triljonit rubla. Jooksva kursi järgi on see umbes 47,7 miljardit USA dollarit. Seejuures on Venemaa 2018. aasta eelarves salastatud jälle peaaegu 3 triljonit rubla kasutus (17,6% Venemaa 2018 eelarvest).

Kuningliku kaitseuuringute instituudi (The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies – RUSI) töötaja Igor Sutyagini andmetel toimub Venemaa kaitseministeeriumi rahastamine suuresti läbi teiste valitsusasutuste ja tegelik väljaminekute maht võib olla 30–50% suurem sellest, mis eelarves näidatud.

2017. aasta lõpus teatas Venemaa kaitseministeerium, et nad on vastu võtnud 2018–2027 riikliku relvastusprogrammi. Üheksa aasta jooksul kavatseb sõjavägi kulutada uuele relvastusele ja taristule kuni 19 triljonit rubla. Ametnike sõnul moodustab see ühe triljoni vähem kui käimasoleva 2011–2020 programmi maht.

Tegelikult kestab uus programm kaks aastat vähem. Seejuures tuleb vaadata mitte üldist väljaminekute summat, vaid aasta keskmist. Kui vaadata asja selle nurga alt, tuleb välja, et uus programm on jooksva programmi plaanitud väärtusest 10% kallim. Kui võtta arvesse ka möödunud aastate faktilist keskmist rahastamist on see isegi 40% kallim.

Nii on Venemaa sõjalise eelarve kohta täpsete andmete saamiseks uurijal vaja nii majandus- kui ka krüptoanalüüsi oskuseid.

Kategooriates: Blogi