november 28, 2017

Kõrgemad Riigikaitsekursused

Kõrgemate riigikaitsekursuste eesmärk on tutvustada – poliitikutele, kõrgematele riigiametnikele ja kaitseväelastele, KOVle, majandus- ja arvamusliidritele, kultuuri- ja haridustegelastele, ajakirjanikele, kolmandale sektorile ning läbi kõigi nende kogu ühiskonnale – Eesti julgeoleku-, välis- ja kaitsepoliitikat ning riigikaitse laiapõhjalist käsitlust; suurendada koostööd ning ühiskondlikku sidusust riigi kaitse valdkonnas.

29.10-03.11 toimusid XXXVII Kõrgemad Riigikaitsekursused. Põhikursusel ja e-kursusel osales kokku 70 inimest.

16-17.11 toimusid Kõrgemate Riigikaitsekursuste V jätkukursus. Kursusel osales 25 vilistlast, aastatest 2010 ja 2011.

27-28.11 toimus RKK ja Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) koostöös “Riigikaitse erikursus küberekspertidele”. Osalejateks olid kübervaldkonna juhid ja eksperdid nii era- kui ka riigisektorist. Ettekandjateks Eesti riigikaitse- ja julgeolekuasutuste juhid. Kursus seob ja aitab osalejatel mõista paremini meid ümbritsevat maailma ja oma rolli riigikaitses.

Kategooriates: Sündmused