oktoober 7, 2016

Kõrgemad riigikaitsekursused vene keeles

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus koostöös Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed ja programmiga Sinu Riigi Kaitse korraldas Tartus ja Tapal 1. jalaväebrigaadis 05.-07. oktoobril II vene keelse Kõrgemate riigikaitsekursuste 2. seminari.

Kursusel osales 18 kuulajat põhiliselt Ida-Virumaa tööstusettevõtetest, meediast ja äriühingutest. Sarnaselt eesti keeles toimuvatele kõrgematele riigikaitsekursustele antakse kuulajatele ülevaade Eesti välis-, kaitse- ja julgeoleku poliitika ajaloost ja kaasajast. Enim leiab vene keelsetel kursusel arutamist lääne sh NATO ja Euroopa Liidu kuvandi erinev tõlgendamine meie ja Vene poliitilisel kui ka meedia maastikul. Vene keelset riigikaitsekursust korraldatakse teist hooaega.

Ka järgmisel aastal koosneb üks kursus kahest kolme päevasest seminarist.

Kategooriates: Sündmused