mai 30, 2019

Kõrgemad riigikaitsekursused 20/40

5.-10. maini toimusid 40. Kõrgemad Riigikaitsekursused (KRKK).

Roostal – nii, nagu viimased 14 aastat. 20 aasta jooksul on kursuse läbinud 2100 kuulajat – Riigikogu liikmed, kõrgemad riigiametnikud ja sõjaväelased, omavalitsuste, äriettevõtete ja ühiskondlike organisatsioonide juhid, ajakirjanikud ning haridus- ja kultuuritegelased. Kursustel on osalenud kaks tulevast peaministrit ja kaitseväe juhatajat, Eesti kirikute juhid, peaarstid ja paljud, paljud teised tublid Eesti inimesed  https://krkk.icds.ee/kursused/.

Läbi aastate on kursuse kava põhiosas sama. Me anname ülevaate Eesti julgeoleku-, kaitse- ja välispoliitikast, riigikaitse üldisest korraldusest ja seadusandlikust keskkonnast, Eesti tegutsemisest NATOs ja Euroopa Liidus, riigikaitsealasest koostööst Eestis ja rahvusvaheliselt. Sellest, mis asi on see maagiline kaks protsenti ehk kuidas moos kommi sisse saab. Kursuste põhiosaks on grupitööd, mille käigus käsiteltakse erinevaid kriisiolukordi sarnaselt väljakutsetega, mida tuleb lahendada vabariigi valitsusel.

„Pärast seda nädalast kursust olete teie riigikaitse küsimustes targemad kui mina, kui ma ametisse asusin,“ ütles üks hiljutine kaitseminister kursusele lõputunnistusi üle andes.

Selleks, et kunagi kuuldu ei ununeks oleme kuuel korral pakkunud jätkukursuseid vilistlastele. Loodame sellest tavast välja kasvatada Eesti Riigikaitse Konverentsi, mille esimene katse peaks aset leidma selle aasta oktoobris. Viiel korral on kursused toimunud vene keeles. Kahe mooduliga, kevadel ja sügisel. Sihtrühmaks eesti venekeelse elanikkonna arvamusliidrid. Põhiliselt Ida-Virumaalt, Tallinnast kui ka Eestist laiemalt.

Neli aastat tagasi alustasime kursuse teleülekannetega Roostalt, et lisaks 50 Roostal kuulajale veel 20 Tallinnas Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ruumes loenguid n-ö otse jälgida saaks.

KRKK egiidi all toimuvad viiendat aastat Riigikaitse Erikursus Küberekspertidele (REKE) ning kahel aastal Kõrgemad Küberkaitse ja Digiriigi kursused (KÜDI).

Kõrgemate riigikaitsekursuste korraldamise tõuke saime Soomest, kus analoogne traditsioon kestab juba 1961. aastast. Täna oleme aga nii kaugel, et vahetame kuulajaid kahe kursuse ehk siis  kahe riigi vahel.

20 aastat tagasi alustasime kursuseid kaitseministeeriumi avalike suhete osakonna ühe lisategevusena. Tänaseks on oma osakuga sees välisministeerium, majandus- ja kommunikatsiooni ministeerium, siseministeerium ja riigikantselei. Koordineeriva südamikuga Rahvusvahelises kaitseuuringute keskuses.

Nii, nagu Tallinn ei saa kunagi valmis, ei peatu ka kursuse vahutavad vood. Seda tänu pühendunud, peamiselt vabatahtlikule toimkonnale ja meie vilistlastele, kelle positiivne tagasiside ühiskonnale kannustab jätkama samas vaimus.

Kategooriates: Uudised