märts 10, 2013

Kesk–Aasia riikide geopoliitika ning julgeolekuolukorra analüüs

Käesolev analüüs võtab kokku olulised geopoliitilised ja julgeolekualased, aga ka sotsiaalmajanduslikud arengud Kesk – Aasia riikides Kasahstanis, Usbekistanis, Tadžikistanis, Kõrgõzstanis ning Turkmenistanis.

Käesolev analüüs võtab kokku olulised geopoliitilised ja julgeolekualased, aga ka sotsiaalmajanduslikud arengud Kesk – Aasia riikides Kasahstanis, Usbekistanis, Tadžikistanis, Kõrgõzstanis ning Turkmenistanis.

Peatükkida kaupa tuleb käsitlusele Venemaa ja Hiina roll, samuti rivaliteet Kesk-Aasias kui strateegiliselt olulises regioonis; Venemaa ambitsioonid, roll ja plaanid Kesk-Aasias; Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni (KJLO) intensiivistuv tegevus; Usbekistani lahkumine KJLO-st – põhjused ning taust; Kõrgõzstan ja Venemaa mõju kasv; Tadžikistani ja Venemaa koostöö ning selle kasv; Hiina huvid ja plaanid Kesk – Aasias; Kesk – Aasia riikide vahelised regionaalsed probleemid ja koostöövõimetus; Kesk – Aasiaga regiooniga seonduvad reaalsed ning võimalikud julgeolekualased ohud; institutsioonide nõrkus ja perekondade domineerimine regiooni poliitikas; majandusstruktuuride nõrkus, korruptsioon ja vabaduste puudumine Kesk-Aasias; NATO – Kesk-Aasia suhted ja prioriteedid; Northern Distribution Network ehk nn põhja transiidikoridor; ning Kasahstani ja NATO suhted kui võimalik eeskuju tulevikukoostööks.

Lae alla: Hannes Hanso – Kesk–Aasia riikide geopoliitika ning julgeolekuolukorra analüüs (PDF)

Kategooriates: Publikatsioonid