juuni 16, 2014

Kaks kärbest

Juuni alguses otsustas Eesti valitsus alustada läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega kolmanda põlvkonna tankitõrjeraketisüsteemide Javelin hankimiseks. Ühest küljest võib tunduda, et tegemist on pelgalt ühe uue relvasüsteemi hankega asendamaks külma sõja ajal toodetud mõnevõrra vananenud varustust. Aga hankel on mitu tähendust.

Juuni alguses otsustas Eesti valitsus alustada läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega kolmanda põlvkonna tankitõrjeraketisüsteemide Javelin hankimiseks. Ühest küljest võib tunduda, et tegemist on pelgalt ühe uue relvasüsteemi hankega asendamaks külma sõja ajal toodetud mõnevõrra vananenud varustust. Aga hankel on mitu tähendust.

Esiteks näitab see millised valikuvõimalused on riigil, kes peab vajalikuks kulutada riigikaitsele keskmisest Euroopa riigist enam. Alati võib suurendada efektiivsust ja kulutada tagasihoidliku suurusega kaitse-eelarvet otstarbekamalt, kuid päeva lõpus loeb ikkagi rahahulk. Ja Eestil on täna raha, et osta kaasaegset kaitsealast tehnoloogiat.
Teiseks on hange oluline seetõttu, et hankelepinguni jõudmisel tekib veel üks oluline nabanöör maailma sõjaliselt võimsaima riigiga. Asjaolu, et Eesti ja USA tulevikus kasutavad sama relvasüsteemi loob eeldused selleks, et kriisi- ja sõjaajal tarnitakse Eesti kaitsejõududele täiendavat laskemoona. Õhutõrjerakettide kõrval on nimelt raske ette kujutada kallimat maaväe laskemoona kui tankitõrjeraketid. Raketi tükihind on võrreldes mistahes suurtükimürsu ja miinipilduja¬miiniga üüratu ja pealegi on selle eluiga suhteliselt lühike, millega kaasneb vajadus sagedasti uuendada mobilisatsioonilattu hangitud rakette. Kui teiste laskemoonaliikide puhul on Eestil võimalik tekitada varu, mis lahinguolukorras kestab mitu nädalat, siis rakettide puhul on sama eesmärgi seadmine ebarealistlikkuse piirimail. Hankega luuakse eeldus, et USA saab Eestit märkimisväärselt toetada ka kõige raskemates olukordades.
Ja raskeid hetki võib tõesti tekkida kui elada naaberriigi kõrval, kellel puudub kontroll oma sõjatehnika üle, mille tulemusena tankid ja muu soomustehnika valguvad üle riigipiiride. Ülal mainitud hankega tabab Eesti kaks kärbest ühe hoobiga: kaitsejõud saavad oma käsutusse tipptasemel relvasüsteemi ja samal ajal tekib eeldus laskemoona tarneteks kriisi- või sõjaolukorras.

Kategooriates: BlogiSildid: