august 1, 2015

Kaitseuuringute Keskusega liitus Dmitri Teperik

Dmitri Teperik asus tööle Rahvusvahelisse Kaitseuuringute Keskusesse 1. augustil 2015. Dmitri põhiliseks uurimissuunaks on eestivenelaste vastuvõtlikkus vaenulikule mõjutustegevusele laiapindse riigikaitse vaatenurgast. Tema tööülesanne on uurimisprojektide läbiviimine strateegilise kommunikatsiooni ja psühholoogilise kaitse valdkonnas ning selleteemalise koostöö arendamine NATO ja EL liitlas- ja partnerriikidega.

Aastatel 2007-2015 töötas Dmitri Kaitseministeeriumis, kus juhtis kaitsealase teadus- ja arendustegevuse valdkonda, olles seejuures Eesti rahvuslik koordinaator NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsioonis ning edendades Eesti osalust Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kaitseagentuuri julgeolekualastes koostööprojektides.
Dmitri eestvedamisel on 2011. aastal käivitunud eestivene noortele suunatud julgeolekualane koolitusprogramm Sinu Riigi Kaitse, mille põhieesmärgiks on tugevdada ühiskondlikku sidusust, soodustades Eesti riigiidentiteedi juurdumist eestivene noorte seas.
Dmitri on omandanud Tartu Ülikoolis teadusmagistrikraadi ja hiljem on ennast täiendanud erinevatel ametialastel koolitustel Eestis, Leedus, Belgias (sh NATO peakorteris), Prantsusmaal, Poolas, Hollandis, USAs ja Kanadas.

Kategooriates: Sündmused