juuni 11, 2013

Kahese kasutusega teadusuuringud ja tehnoloogiad (R&T) Eesti riigikaitse, tsiviiljulgeoleku ja avaliku ohutuse hüvanguks: miks, mida ja kuidas teha?

Selles mõttepaberis analüüsitakse, kas Eesti riigikaitse, tsiviiljulgeoleku ja avaliku ohutusega seonduvate poliitiliste eesmärkide toetamiseks tuleks investeerida nn kahese kasutusega teadusuuringutesse ja tehnoloogiatesse (R&T).

Kaasautor: Mikk Lellsaar (kaitseministeerium)
Uuritakse ka seda, millised teadmusvaldkonnad ja tehnoloogiad sobiksid kõige paremini asutustevahelise lähenemise elluviimiseks ning millised neist valdkondadest on Eesti kaitse, julgeoleku ja ohutusega tegelevate organisatsioonide jaoks kõige olulisemad. Lisaks käsitletakse erinevaid ärimudeleid, mida saaks Eestis R&T valdkonnas asutustevahelise lähenemise rakendamiseks kasutada. Mõttepaberis leitakse, et kui lähtuda kõikehõlmava julgeoleku ja laiapõhjalise kaitse põhimõtetest, siis selgub, et kaitse-, julgeoleku- ja ohutusorganisatsioonide huvid kattuvad suurel määral. Huvide kattumine tähendab, et nende teadmiste, tehnoloogia- ja innovatsioonialased vajadused on paljuski sarnased. Kui selliste vajaduste täitmisel järgida asutustevahelist lähenemist, luuakse suurem sünergia ja piiratud ressursse kasutatakse mõistlikumalt, kuid Eestis pole seda lähenemist veel omaks võetud. Mõttepaberis esitatakse rida soovitusi, kuidas riikliku ja rahvusvahelise teadus- ja tehnoloogiabaasi ärakasutamiseks Eesti kaitse-, julgeoleku- ja ohutusorganisatsioonide (lõppkasutajate) koostööd paremini korraldada.

Lae alla: Dual-Use Research and Technology (R&T) for Estonia’s National Defence, Civil Security and Public Safety: Why, What and How?