november 2, 2009

EL Idapartnerlus ja Eesti mõttepaber

RKK teadurid Kaarel Kaas ja Merle Maigre on koostanud mõttepaberi ettepanekute, rõhuasetuste ja soovitustega Eestile tegutsemiseks Idapartnerluse suunal.

Euroopa Liidu idapartnerlus on loonud uue poliitilise instrumendi EL Ida-Euroopa naaberriikides demokraatia ja majandusreformide arengu toetamiseks. Peale augustisõda ja 2008/2009 talvist gaasikriisi on selge, et see, mis toimub Ukrainas, Moldovas, Valgevenes ja Lõuna-Kaukaasias, avaldab otsest mõju Euroopa Liidu ja seega ka Eesti julgeolekule. Eesti huvides on tagada idapartneritele maksimaalsed võimalused ja toetus reformide läbiviimiseks ja Euroopa Liidule lähenemiseks.
Link: EL IDAPARTNERLUS JA EESTI

Kategooriates: PublikatsioonidSildid: