Andrei V Belõi

Kaasprofessor Ida-Soome Ülikoolis ja Eesti energia konsultatsioonifirma Balesene OÜ omanik

Andrei Belõi on Eesti energiapoliitika ja -turgude ekspert. Üks tema suuremaid projekte on töö tehnilise toe instrumendiga Eesti REPowerEU Plan rahastu jaoks, mis katab maagaasi nõudluse vähendamise strateegiaid ja lisameetmeid taastekütuste arendamiseks. Ta on nõustanud Eesti ja Läti aktsionäre energiaturu arengu ja -siirete teemal.

Andrei Belõi on Ida-Soome Ülikooli kaasatud professor energiaseaduste ja -poliitika alal.

Ta on töötanud Tartu Ülikoolis (2012-15), kus kaasjuhendas EL-i rahastatud Jean Monnet’ EL-i energia- ja kliimapoliitika moodulit. Belõi töökogemuste hulka kuulub Rahvusliku Uurimisülikooli “Kõrgeim Majanduskool” magistriprogrammi organiseerimine ja juhtimine Moskvas (2006-12); külalislektori ametikoht energia, maavarade seaduse ja tegevuspõhimõtete erialal Dundee Ülikoolis (2010-14); karjäär konsultatsioonifirmas MVV Consulting GmbH Brüsselis (2001-5). 2005. aastal töötas ta Euroopa energiaharta sekretariaadis Brüsselis ning hiljem viis sekretariaadi teaduskeskuse nimel läbi koolitusprogramme Kasahstanis ja Turkmenistanis. Ta avaldas mitmeid artikleid energiaharta protsessist, kaasa arvatud artikkel RKK ajakirjas Diplomaatia (juuli 2020).

Andrei Belõi avaldab regulaarselt artikleid Eesti majandusajalehtedes ja esineb Eesti venekeelses meedias, näiteks Raadio 4 ja ETV+. Lisaks annab ta kommentaare rahvusvahelistele väljaannetele Bloomberg, Euractiv ja Financial Times. Tema publikatsioonide nimekirjas on ka monograafia “Riikidevaheline gaasiturg ja Euroopa- Vene energiasuhted” (Palgrave Macmillan 2015). Ta on Oxfordi ajakirja Journal of World Energy Law and Business kolleegiumi liige.

Autori artiklid