september 26, 2017

Välispoliitika instituut ja kaitseuuringute keskus ühinevad

Välispoliitika instituudi ja kaitseuuringute keskuse juhatused alustavad lähiajal konsultatsioone ühinemislepingu sõlmimiseks, sihtasutuste ühendamise peab heaks kiitma valitsus.

Välispoliitika instituudi ja kaitseuuringute keskuse juhatused alustavad lähiajal konsultatsioone ühinemislepingu sõlmimiseks, sihtasutuste ühendamise peab heaks kiitma valitsus.

Ühine sihtasutus alustab plaanide kohaselt tööd 1. jaanuaril 2018.
Välisminister Sven Mikseri sõnul on Eesti liialt väike kahe riigi poolt rahastatud mõttekoja tegevuseks.
Kaitseminister Jüri Luik ütles, et kahe mõttekoja ühendamise otsus soodustab veelgi julgeolekupoliitika alaseid uuringuid Eestis. “Olen veendunud, et ühinemise järgselt tekkivast sünergiast võidavad nii kaitseuuringute keskus, välispoliitika instituut kui ka kõik Eesti välis- ja kaitsepoliitika huvilised,” lisas Luik.
Loe edasi: http://www.err.ee/632527/valispoliitika-instituut-ja-kaitseuuringute-keskus-uhinevad

Kategooriates: Uudised