veebruar 11, 2014

Uuringu “Avar julgeolek ja riigikaitse” tutvustamine

11. veebruaril tutvustati Riigikogu riigikaitsekomisjoni tellimusel valminud uuringut “Avar julgeolek ja riigikaitse”. Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse koostatud uuringu tutvustusel ja arutelul osalesid ministeeriumite kantslerid, asutuste peadirektorid, kaitseväe juhid ja paljud teised valdkonnaga seotud inimesed, kokku ca 75 inimest.

11. veebruaril tutvustati Riigikogu riigikaitsekomisjoni tellimusel valminud uuringut “Avar julgeolek ja riigikaitse”. Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse koostatud uuringu tutvustusel ja arutelul osalesid ministeeriumite kantslerid, asutuste peadirektorid, kaitseväe juhid ja paljud teised valdkonnaga seotud inimesed, kokku ca 75 inimest.

11.02.2014
11. veebruaril tutvustati Riigikogu riigikaitsekomisjoni tellimusel valminud uuringut “Avar julgeolek ja riigikaitse”. Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse koostatud uuringu tutvustusel ja arutelul osalesid ministeeriumite kantslerid, asutuste peadirektorid, kaitseväe juhid ja paljud teised valdkonnaga seotud inimesed, kokku ca 75 inimest.
Eestis hakkas Vabariigi Valitsus evitama riigikaitse laia käsitlust 2010. aastal. Vastavalt riigikaitse strateegiale on lähiajal kavas valitsusele heakskiitmiseks esitada Riigikaitse arengukava 2013–2022 mittesõjalised osad, kus käsitletakse esimest korda  koordineeritult riigi sõjalist kaitset ja riigikaitseks vajalikke mitte-sõjalisi tegevusi. Praegu on Kaitseministeeriumi juhtimisel ettevalmistamisel ka riigikaitse seaduse eelnõu. Kaardistamaks hetkeolukorda riigikaitse laia käsitluse juurutamisel koostas Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus Riigikogu riigikaitsekomisjoni tellimusel uuringu. Uuringu esimene osa toob erialakirjanduse analüüsi põhjal välja tõhusa koostöö eeldused avara julgeoleku ja riigikaitse rakendamiseks. Teises osas kirjeldatakse Hollandi, Rootsi, Soome ja Taani kogemusi ning kolmas osa vaatleb olukorda Eestis arvestades 18 valdkonnaeksperdi arvamusega. Lõpuks antakse hinnang Eesti olukorrale võrdluses teiste vaadeldud riikidega ja soovitused avara julgeoleku ja riigikaitse edukamaks rakendamiseks.
Lae alla: RKK Raport – Avar julgeolek ja riigikaitse (PDF)

Kategooriates: Sündmused