september 4, 2007

SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

võtab tööle TÕLKIJA eesti keelest inglise keelde ja VEEBIHALDURI. Kandideerimiseks palume saata 01.oktoobriks k.a. eesti- ja ingliskeelne CV koos motivatsioonikirjaga, SA

võtab tööle TÕLKIJA eesti keelest inglise keelde ja VEEBIHALDURI.
Kandideerimiseks palume saata 01.oktoobriks k.a. eesti- ja ingliskeelne CV koos motivatsioonikirjaga, SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskuse aadressile: Toom-Rüütli 12-6, 10130 Tallinn või e-postile: [email protected]

Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus on kaitse- ja julgeolekupoliitilisi küsimusi analüüsiv mõttekoda, mis asutati 2006. aasta märtsis.

Keskuse ülesandeks on jälgida ja analüüsida kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas toimuvaid ülemaailmseid arenguid ning Eestile erihuvi pakkuvaid kitsamaid teemasid. Selle tulemusel sündiv sõltumatu eksperthinnang peaks olema riigiametitele abiks pädeva poliitika kujundamisel, samuti aitama tõsta avalikkuse informeeritust kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas toimuvast ning arusaamist Eesti julgeolekut mõjutavatest teguritest.

Kategooriates: Sündmused