august 16, 2011

RKK seminar „The Security Implications of Energy and Climate Change Issues“

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus korraldas energeetika probleemide ja kliimamuutuste julgeolekumõju käsitleva seminarile „The Security Implications of Energy and Climate Change Issues“, milles osales kontradmiral Neil Morisetti.

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus korraldas energeetika probleemide ja kliimamuutuste julgeolekumõju käsitleva seminarile „The Security Implications of Energy and Climate Change Issues“, milles osales kontradmiral Neil Morisetti.

Kontradmiral Morisetti on Ühendkuningriigi erisaadik energeetika ja kliimamuutuste alal. Tegu on Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi, välis- ja Rahvaste Ühenduse asjade ministeeriumi ning energeetika ja kliimamuutuste ministeeriumi toetusel loodud uue ministeeriumide ülese ametikohaga. Erisaadiku eesmärk on kasvatada teadlikkust energeetika probleemide ja kliimamuutuste julgeolekumõjust ning rõhutada vajadust luua kogu valitsust hõlmav lähenemine nende mõju vähendamiseks, keskendudes eelkõige sõjaväe rollile.

Kategooriates: Sündmused