detsember 17, 2021

Liidu kaitsel. Zapad-2021

Venemaa sõjaväe veokid liikumas Muliono harjutusväljakul.
Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium
Venemaa sõjaväe veokid liikumas Muliono harjutusväljal.
Venemaa sõjaväe veokid liikumas Muliono harjutusväljal.

Iga nelja aasta tagant korraldatav õppus Zapad kutsub sageli esile oletusi, et tegelikult koondab Venemaa selle varjus jõude kallaletungiks mõnele naaberriigile. Lisaks leidis seekord õppus aset pingelisel ajavahemikul, kui NATO ja Venemaa suhted olid madalseisus, Venemaa tõi Ukraina piiri lähedale suuri väeosi ning Minsk nihkus veelgi tihedamini Moskva embusse.

Õppuse aktiivfaas toimus Venemaa Lääne sõjaväeringkonnas ja Valgevenes 10.-16. septembril 2021. Kaks riiki harjutasid suuremõõdulist tavasõda NATO vastu. Antud analüüsis tõendatakse, et Zapad-2021 oli palju enamat kui selle lahingutegevuse harjutamise faas. Zapad-2021 raames toimus Venemaal teisigi õppusi ning Venemaa kasutas võimalust, et hõlmata õppustesse ka oma rahvuskaarti (Rosgvardijat) ja teisi valitsusasutusi. Zapad-2021 oli tõenäoliselt suurim staabiõppus Venemaa lääneosas pärast Nõukogude Liidu lagunemist.

Zapad-2021 vältel demonstreeris Venemaa suutlikkust sõjaseisukorda üle minna, lahinguüksusi siirda, uusi väeosi luua, kiireid ühendrelvaliigi operatsioone teostada ning rinnet pideva logistilise toega tagada. Ühtlasi kinnitas õppus Venemaa ja Valgevene relvajõudude lõimumise kõrget astet kõikidel tasemetel. Planeerimises ja operatsioonides moodustab Valgevene osa Venemaa Lääne sõjaväeringkonnast.

Antud analüüsis kirjeldatakse Zapad-2021 stsenaariumi ja põhisündmusi ning kirjeldatakse sellega seotud samaaegseid õppusi. Ühtlasi tuuakse välja esialgsed õppetunnid NATO-le.

Täispikkuses analüüsi saab lugemiseks alla laadida siin (inglise keeles).

Loe ka ajakirjas Diplomaatia ilmunud Konrad Muzyka kommentaari “Zapad-2021 õppetunnid – võidu võtab see, kes esimesena reageerib”.

Kategooriates: Publikatsioonid