märts 1, 2012

Kaitseuuringute Keskust asub juhtima Matthew Bryza

SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK) juhatajana asub 1. märtsist 2012 tööle üks peamisi NATO laiendamise arhitekte, staažikas USA karjääridiplomaat Matthew J. Bryza.

SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK) juhatajana asub 1. märtsist 2012 tööle üks peamisi NATO laiendamise arhitekte, staažikas USA karjääridiplomaat Matthew J. Bryza.

01.03.2012
SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK) juhatajana asub 1. märtsist 2012 tööle üks peamisi NATO laiendamise arhitekte, staažikas USA karjääridiplomaat Matthew J. Bryza.
RKK juhatajana võtab Bryza üle keskuse töö üldise juhtimise ning RKK akadeemilise töö koordineerimise ja suunamise. Alates möödunud suvest RKK tegevust juhtinud Martin Hurt jätkab tööd keskuse juhatuse liikmena, keskendudes seejuures RKK juhtimisega kaasnevatele administratiivsetele aspektidele.
Tänavu jaanuaris lahkus Bryza USA välisteenistusest, kus tema viimaseks ametikohaks oli Ühendriikide suursaadik Aserbaidžaanis (veebruar 2011 – jaanuar 2012).
Varasemalt on Bryza töötanud USA abiriigisekretäri asetäitjana Euroopa- ja Euraasia-poliitika alal (juuni 2005 – august 2009, ing k Deputy Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs), töötades välja ja viies ellu Ühendriikide välispoliitikat Lõuna-Kaukaasia piirkonna, Türgi, Kreeka ja Küprose suunal.
Enne seda oli Bryza USA riikliku julgeolekunõukogu Euroopa- ja Euraasia-poliitika direktor
(vahemikus aprill 2001 – juuni 2005, ing k Director for European and Eurasian Affairs, National Security Council).
See ametikoht kätkes eneses USA välispoliitika väljatöötamist ja koordineerimist Lõuna-Kaukaasia, Kesk-Aasia, Türgi, Kreeka ja Küprose suundadel – seda kõike lähedases koostöös presidendi riikliku julgeolekunõuniku Condoleezza Rice`ga.
Bryza alustas oma diplomaatilist karjääri 1989. aastal USA konsulaadis Poolas, Poznanis ning töötas järgnevate aastate jooksul nii USA saatkonnas Varssavis kui ka Moskvas. Nii Poznanis kui Varssavis oli Bryza üheks tööülesandeks kontaktide loomine ja hoidmine liikumisega Solidaarsus.
RKK nõukogu esimehe Lauri Mälksoo sõnul tõstab Bryza asumine keskuse etteotsa kindlasti RKK rahvusvahelist mõjukust ja nähtavust.
“RKK on ju rahvusvaheline mõttekoda, mistõttu on põhjust temast mõelda suurelt ja ambitsioonikalt, meie regiooni ja tegelikult ka maailma mastaabis,“ tähendas Mälksoo. „Juhtivad mõttekojad nagu RKK vajavad pidevalt uusi kõrgetasemelisi kontakte rahvusvahelise poliitikate kujundajate ja analüütikutega. RKK nõukogu on kindel, et rahvusvahelise poliitika kujundamisel osalenud Matthew Bryza toob RKK-sse selliseid kontakte juurde.”
Bryza kommenteeris oma uut ametikohta järgmiselt: „RKK juhtimine on loomulik jätk minu diplomaatilisele karjäärile, mille keskmes on alati olnud püüd aidata kaasa ühtse ja ühendatud, vabadust ning rahu nautiva Euroopa taasloomisele.
Kogu minu välisteenistuses veedetud aja kestel on Läänemere kallastelt pärit kolleegid ja sõbrad olnud mulle inspiratsiooniallikaks. Need sõbrad ja kolleegid nad on jaganud minuga oma energiat, oma mõtteid ja oma elu ning aidanud kaasa terve rea NATO laiahaardeliste eesmärkide saavutamisele alates Arktikast ning lõpetades Afganistaniga.
On au, et nüüd on mul võimalus alustada siin Eestis oma karjääri uut peatükki – ning samas olen ma ka põnevil.“
Selle tulemusel sündiv sõltumatu eksperthinnang peaks olema riigiametitele abiks pädeva poliitika kujundamisel, samuti aitama tõsta avalikkuse informeeritust kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas toimuvast ning arusaamist Eesti julgeolekut mõjutavatest teguritest.
Samuti korraldab keskus iga-aastaselt rahvusvahelist Lennart Meri välispoliitikakonverentsi, annab välja välispoliitilist kuukirja Diplomaatia ning on iga-aastase kaitsepoliitikakonverentsi The Annual Baltic Conference on Defence (ABCD) kaaskorraldajaks.

Kategooriates: Sündmused