detsember 4, 2007

Kahe julgeolekusektori reformi teemalise raporti esitlus RKK-s

4. detsembril 2007 toimus Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses kahe julgeolekusektori reformi teemalise raporti esitlus: Raportit “Security Sector Reform – A Nordic

4. detsembril 2007 toimus Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses kahe julgeolekusektori reformi teemalise raporti esitlus:
Raportit “Security Sector Reform – A Nordic – Baltic Agenda” (lae alla PDF) tutvustasid autorid Karlis Neretnieks (FOI) ja Riina Kaljurand (RKK).
Raportit “Challenges and Prospects for Nordic-Baltic Security Sector Reform: The Western Balkans, Ukraine, Afghanistan and Sub-Saharan Africa” tutvustasid autorid Dr Magnus Ekengren (Swedish National Defence College) ja Carl-Einar Stålvant (SNDC).
Arutelu juhatas sisse Genfi keskuse Democratic Control of Armed Forces (DCAF) asedirektor Dr. Philipp Fluri.

Pikemalt raportite sisust
Julgeolekusektori reformist on saamas üks põhilisi NATO ja EL’i julgeoleku- ja kaitsekoostöö formaate ning instrumente. Üha olulisemaks muutub ka julgeolekusektori reformi ning arenguabi koordineerimise küsimus kuna julgeolek on arengu ning demokraatliku ühiskonnamudeli eelduseks.
Julgeolekusektori reformi näol on tegemist demokraatlike valitsemispõhimõtete tutvustamisega, kaitseväe ja teiste julgeolekuasutuste moderniseerimise ja nende tegevuste tõhustamisega. Sinna hulka kuulub ka rahvusvahelise õigusega kooskõlas oleva ja reforme toetava seadusandluse loomine ning tsiviiljuhtimise tugevdamine.
Stockholmis 08.11.07 toimunud Põhja- ja Baltimaade kaitseministrite kohtumisel arutati ülaltoodud raportites tehtud ettepanekuid siirdedemokraatiatele antava kaitse- ja julgeolekualase abi paremaks koordineerimiseks.
Raportid annavad ülevaate  Lääne-Balkanile, Ukrainale ja Kaukaasiale suunatud Põhjala ja Balti kaitsealase abi projektidest, leiavad kattuvad valdkonnad ning teevad ettepanekuid koostöö paremaks koordineerimiseks.
Julgeolekusektori reformijate probleemiks on, et abiandjaid on palju, tegevusi dubleeritakse ning puuduvad tõhusad mehhanismid, mis aitaksid  hinnata projektide tulemuslikkust või mõju.
Põhja-Balti tihedam ja koordineeritum koostöö reformikogemuse jagamisel aitaks ressursse efektiivsemalt kasutada, vältida tegevuste dubleerimist ning ühtlustada ja võimendada regiooni kui terviku sõnumit nii sihtriikides kui rahvusvahelisel tasandil, ELis ja NATOs.
Raportite esitlusele järgnes inglisekeelne arutelu.

Pilte

Kategooriates: Sündmused