märts 1, 2022

Igaüks saab Ukrainat aidata!

Ukraina vajab meie kõigi abi oma riigi ja inimeste kaitsmisel Venemaa jõhkra sissetungi eest. Ukrainat ja ukrainlasi saab toetada nii rahaliselt, asju või teenuseid annetades, sõjapõgenikele töö- või elukohta kohta pakkudes kui ka vabatahtlikuna abistades. Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK) aitab lisaks mõtestada sõjasündmusi ja -arenguid.

24. veebruari varahommikul, kui Eesti tähistas iseseisvuse taastamise 104. aastapäeva, alustas Kreml Euroopas suurt sõda. Pärast kuid kestnud massilist vägede koondamist Ukraina piiridele ning rahvusvahelist õigust ja reegleid eirates sisenesid Vene Föderatsiooni väed mitmest kohast Ukraina territooriumile. RKK mõistab Venemaa sõjategevuse karmilt hukka. Me oleme kindlalt otsustanud aidata Ukrainat nii palju, kui võimalik, ning nii kaua, kui see on vajalik.

Sõjategevus on kiiresti arenenud ja muutunud, kuid selge on see, et Moskva alahindas Ukraina kaitset ega suutnud oma esialgseid eesmärke täita. Sõda võib kesta kaua, sõja tagajärgedega tuleb tegeleda veelgi kauem. Ukraina ja ukrainlased võitlevad aga kangelaslikult oma suveräänsuse, sõltumatuse, territoriaalse terviklikkuse ja demokraatlike väärtuste eest – ehk ukrainlased võitlevad oma elu eest.

Moskva alahindas ka ülejäänud maailma reaktsiooni. Hoolimata varasematest lahkhelidest ja erinevatest hoiakutest, panid Lääne väärtusruumi riigid seljad kokku Ukraina aitamisel. Lääs on kehtestanud Venemaa vastu ulatuslikud sanktsioonid, tarninud Ukrainale relvi ja võtnud vastu põgenikke.

Põhjaliku ülevaate Ukraina ja ukrainlaste abistamise võimalustest leiad lehelt kriis.ee/aita-ukrainat.

 


 

RKK on aastaid toetanud Ukraina julgeolekut, ühiskondlikku kerksust ja demokraatlikku arengut. Oleme uhked, et meil on selles suurepärases riigis palju sõpru ning meil on olnud au aidata neid riigistruktuuride ehitamisel ja tugevdamisel programmi Resilient Ukraine („Vastupidav Ukraina“) kaudu.

Viimastel aastatel oleme pühendanud mitmeid uuringuid Ukraina katsumuste ning tema institutsioonide, ühiskonna ja kõige haavatavamate piirkondade vajaduste selgitamisele:

Samuti oleme avaldanud uuringuid, mis aitavad mõista Vene ja Valgevene strateegiat, kontseptsioone, struktuure, võimeid ja valmisolekut:

Samuti avaldame regulaarselt kommentaare käimasoleva sõja teemadel.

 


 

Pärast 24. veebruari 2022 oleme pühendanud suurema osa ajast ja energiast Venemaa vallandatud sõja jälgimisele ja analüüsimisele ning selle laiemate tagajärgede mõtestamisele. RKK eksperdid aitavad mõista sõja arenguid ning hinnata selle mõju riiklikule, piirkondlikule, Euroopa, Atlandi-ülesele ja ülemaailmsele julgeolekule. Samuti töötame ettepanekutega, kuidas aidata Ukrainat nüüd ja kohe, aga ka pärast sõda, ning kuidas Venemaad võita.

Käimasolev sõda on juba muutnud Euroopat ettekujuteldamatul moel. Praegu kaitseb Ukraina Euroopat. Me toetame Ukrainat selle sõja võiduni ja Kremli alistamise ja vastutusele võtmiseni.

Elagu Ukraina! Слава Україні! Героям слава! #StandWithUkraine

Kategooriates: Esile toodud